دوره دوم سیستم های اطلاعات مدیریت با رویکرد هوش تجاری در بانک صادرات ایران در بهمن ماه با تدریس خانم مهندس عرفانی انجام پذیرفت.در این دوره جمعی از کارشناسان و مدیران ستادی بانک صادرات حضور داشتند.

پاسخ دهید