بروشورها

مشاهده کاتالوگ ما

شماره تماس

مشاوره‌ و دمو

بروشورها

مشاهده کاتالوگ ما

شماره تماس

مشاوره‌ و دمو

مقالات تخصصی در اجرای کانون ارزیابی و توسعه مدیران

با 8 عامل خارجی بهبود بهره وری آشنا شوید … – کانون ارزیابی کیسان

نکات بسیار مهم عوامل بهبود بهره وری – کانون ارزیابی کیسان

عوامل بیرونی موثر بهره وری و رویکرد ها – کانون ارزیابی کیسان

استراتژی استفاده از نظام مدیریت و عوامل موثر بر بهره وری-کانون ارزیابی کیسان

بهره وری چیست و چه انواع و پیامد هایی دارد ؟ – کانون ارزیابی کیسان

نقش مهم فرهنگ سازمانی در مدیریت منابع انسانی-کانون ارزیابی مدیران کیسان

8 پله ی مهم برای افزایش مشارکت کارکنان در سازمان ها – کانون ارزیابی کیسان

مراحل سه‌گانه فرآیند مشارکت کارکنان در سازمان ها – کانون ارزیابی کیسان

7 نکته کلیدی برای مدیریت بهتر کارکنان در سازمان ها- کانون ارزیابی کیسان

4 دلیل ناتوانی در حل مسئله و یادگیری 18 تکنیک حل مسئله- کانون ارزیابی کیسان

4 گام اصلی و مهم برای شناخت و حل مسئله های مزاحم در روند زندگی- کانون ارزیابی کیسان

مدیریت منابع انسانی یا مدیریت امور اداری ، مسئله این است ؟- کانون ارزیابی کیسان

چرا آموزش ها در سازمان ها پایدار و اثربخش نیستند و چه باید کرد؟- کانون ارزیابی کیسان

بی انگیزگی کارکنان را در محیط کار متوقف کنیم!- کانون ارزیابی کیسان

تکنیک های بسیار مهم افزایش همکاری در سازمان ها- کانون ارزیابی کیسان

چگونه می توانیم کارمندان ناراضی را مدیریت کنیم! – کانون ارزیابی کیسان

چند راهکار کلیدی برای شناسایی کارمندان سمی – کانون ارزیابی کیسان

چگونه کارمندان سمی در شرکت مان را بشناسیم ؟ – کانون ارزیابی کیسان

شاخص کلیدی عملکرد KPI به چه معناست و تاثیر آن بر کار چیست ؟

در ارزیابی شایستگی از چه ابزار هایی استفاده می شود ؟- کانون ارزیابی کیسان

Top