دوره طراحی داشبوردهای مدیریتی با رویکرد هوش تجاری در شرکت فولاد هرمزگان در تاریخ ۲۱ و۲۲ اسفند ماه با تدریس آقای مهندس بغدادی برگزار گردید.

پاسخ دهید