دوره طراحی داشبورد مدیریتی با کلیک ویو و کلیک سنس در شرکت نفت مرکزی در تاریخهای ۲و۷و۹و۲۱و۲۳ آذر ماه در شرکت نفت مرکزی

پاسخ دهید