دوره آموزشی هوش تجاری وچیستی و چرایی آن برای سازمانها با حضور علاقمندان هوش تجاری در کسب وکار برگزار گردید.

پاسخ دهید