دوره پیشرفته طراحی داشبوردهای مدیریتی با کلیک ویو (Qlik view)در مرکز آموزش شرکت ملی نفت مرکزی در تهران برگزار گردید.

پاسخ دهید