دوره آموزشی بلند مدت BSCبرای مدیران و معاونین شعب بانک سینا در تاریخ ۹۵/۰۵/۱۱ در محل آموزش بانک سینا برگزار گردید.

دوره BSC با تدریس آقای دکترباباصادقیان از اساتید برحسته شرکت کیسان برگزار میگردد.

پاسخ دهید