بر اساس تجارب گذشته شرکت کیسان در صنایع مختلف نظیربانکداری،بهداشت ودرمان، برق ونیرو و فناوری اطلاعات در سنوات اخیر، واحد های فروش ،برنامه ریزی استراتژیک و  واحد های تولید شرکتهای مختلف با تجمیع داده های سرگردان سازمان با استفاده فناوری انباره داده و با بکارگیری نرم افزارهای پیاده سازی و طراحی داشبوردهای مدیریتی نظیر Power Bi  وQlik Viewمجموعه ای ازسرویس‌های نرم‌افزاری، برنامه‌های کاربردی و انواع مختلف دیتا ستها را در راستای تبدیل منابع نامرتبط داده‌ها به اطلاعات تعاملی، منسجم و سه بعدی به لحاظ بصری، جهت بهبود تصمیم سازی و پیش بینی می گیرند.

در سازمانها و شرکتها عموم مدیران زمان کافی برای مواجه با فرآیندهای تحلیل داده را ندارند و ترجیح می دهند در هر زمان و مکان که ضرورت ایجاب میکند بتوانند از طریق داشبوردهای مدیریتی به اطلاعات مورد نیاز خود دست پیدا کنند.امروزه دستگاه های الکترونیکی این امکان را برای مدیران فراهم آورده تا صرف کمترین زمان به اطلاعات خود دست یابند و زمانی دستیابی به این اطلاعات برای تصمیم سازی مفید است که از منابع داده ای مختلف به اطلاعات قابل اتکا و به  شیوه نمایشی مناسب دست یابند.به این منظور هوش تجاری کیسان با بکارگیری ابازرهای طراحی نوین داشبوردهای مدیریتی نظیر Power Bi , QlikView شرایطی را برای مدیران ارشد سازمانها فراهم می آورند تا با رف کمترین زمان ممکن به اطلاعات مورد نیاز خود در داشبوردها دسترسی داشته باشند و تصمیم بر خط اتخاذ نمایند.