طراحی و اجرای کانون ارزیابی

کانون ارزیابی بر خلاف آنچه که معمولاً از نامش برداشت می‌شود یک مکان خاص نیست، بلکه ترکیبی ساختاریافته از تکنیک‌ها و روش‌های ارزیابی است که بعنوان یک ابزار معتبر با استفاده از فنون استاندارد و تحت شرایط کنترل شده به ارزیابی شایستگی‌های مدیریتی کمک می‌کند. کانون ارزیابی بعنوان یک رویکرد جامع زمینه‌های لازم را برای کاندیداها فراهم می‌نماید تا در شرایط متفاوت مهارت‌ها و استعدادهای بالقوه خود را به نمایش بگذارند. کانون ارزیابی، یک روش مفید، موثر و پیشرفته برای سنجش شایستگی‌های مدیران جهت گزینش و استخدام، ارتقاء شغلی، نقل و انتقال و جابجایی و آموزش است.

گرچـــــه این تکنیک پیشرفته مزایای بیشماری داشته و اجرای آن برای سازمان‌های بزرگ اجتنـــاب ناپذیر است، اما طراحی و اجرای آن آسان نیست. قبل از هراقدامی در زمینه طراحی و اجرای کانون ارزیابی درهر سازمان ضروری است بررسی و مطالعات گسترده صورت پذیرد، بخصوص که درایران تاکنون ســـابقه جدی و تجربه گسترده‌ای از اجرای کانون ارزیابی گزارش نشده است. همچنین در زمینه آزمونــــهای روان شناختی و تمرینـــــات نیز پیشرفت قابل توجهی صورت نگرفته است.

کانون برای دو منظور طراحی و اجرا می‌گردد:

■ کانون ارزیابی
کانون توسعه‌ای

در صورتی که هدف از طراحی و اجرای کانون، جذب واستخدام يا ارتقاء افراد باشد اين كانون‌ها را كانون ارزيابی می‌نامند. دركانون ارزيابی استخدام بيرونی و ارتقای درونی می‌توانند هدف مورد نظر باشند و جنبه ارزیابی بسیار پررنگ است. چنانچه هدف از طراحی و اجرای کانون شناخت نقاط قوت و قابل توسعه فرد باشد، اين نوع را کانون توسعه‌ای می‌نامند. کانون توسعه‌ای ابزاری تشخیصی است که با کمک آن، افراد بر توسعه متمرکز می‌شوند. در كانون‌های توسعه‌ای شناسایی افراد مستعد و تشخيص نقاط قوت و ضعف شغلی می‌توانند هدف باشند. این نوع کانون برای افراد فرصتی را فراهم می‌کند تا قابلیت‌هایشان کشف شده و نیازها و الزامات رشد و شكوفایی ایشان، مشخص شود.

در کانون توسعه، قضاوت‌ها با هدف رد یا قبول افراد صورت نمی‌گیرد؛ بلكه توسعه و توانمندسازی شخصی و حرفه‌ای افراد هدف اصلی است. خروجی این کانون‌ها در قالب بازخورهای توسعه‌ای، برنامه‌های آموزشی، کارراهه‌ی شغلی و … در اختیار سازمان‌ها و افراد قرار می‌‌گیرد. در این کانون‌ها هدف این است که افراد بر اساس راهبردهای مختلف آموزشی و شغلی، توسعه یافته و به کارکنانی برجسته تبدیل شوند. فرآیند توسعه در این مسیر به اجرای کانون‌های یک یا چندروزه محدود نبوده و افراد، بطور مستمر با راه‌حل‌های توسعه‌ای مواجه می‌شوند.

خدمات کانون ارزیابی کیسان


طراحی و استقرار کانون

طراحی مدل شایستگی و
مصادیق رفتاری

ارزیابی شایستگی

اجرای آزمون های رفتار
و شخصیت شناسی

تربیت ارزیاب

طراحی ابزارهای مدیریتی

کانون های برگزار شده


مشتریان ما


                                                             بسته های آموزشی کانون


آیا نیاز به مشاوره دارید؟

کارشناسان ما در کیسان با جان و دل به درخواست شما پاسخ می دهند . برای اجرای کانون ارزیابی در سازمانتان با ما در تماس باشید .

این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
این فیلد را پر کنید
فهرست