انبار داده و هوشمندی کسب و کار (DW / BI)

سازمانهای بزرگ و کوچک در طول سالهای حیات خود در حال تولید داده و اطلاعات هستند.در بسیاری از سازمانها عموما به فرآوری داده پرداخته نمی شود.در سالهای اخیر با رشد حجم عظیم داده ،فرآوری و بکار گیری آن یکی از نیازهای اولیه سازمانها شده است.در این خصوص تیم خبره شرکت هوش تجاری کیسان در فاز طراحی انباره داده  بر اساس جدیدترین دستاوردهای دانشی این حوزه به طراحی وپیاده سازی انباره داده و استقرار آن در سازمانهای متقاضی می پردازد.

بهره گیری از تجربه های انجام شده در صنایع مختلف مانند برق و نیرو، بانکداری ، دارو درمان، بیمه، داروسازی و نظایر آن همواره با رضایت مشتریان شرکت کیسان همراه بوده است و ماحصل آن:

  • تصمیم‌گیری بهتر
  • تصمیمات مبتنی بر داده
  • درک بهتر از عملیات تجاری
  • حداکثر سود
  • فرصت برای اندازه‌گیری و بازخورد
  • جهت دهی به کسب و کار  و توسعه آن
  • فرصت برای ارزیابی نتایج تصمیم‌گیری و راه اندازی کسب و کارهای جدید

برای سازمان ها شده است.

در هر مرحله از تصمیم گیری برای برای پیاده سازی انباره داه کارشناسان شرکت کیسان آماده ارائه خدمات مشاوره به سازمانها می باشند.