می خواهیم در این مقاله به بررسی مفهوم رنگ در Power BI بپردازیم، رنگ ها در ویژوال ها علاوه بر زیبایی بصری گزارشات باید بیانگر مفهومی باشند بدین معنی که مدیران و کارشناسان با مشاهده کلی ویژوال به روند های موجود در سازمان پی برده و دید کلی از سازمان بدست آورند.
برای این منظور به بررسی مفهوم رنگ در ویژوال Treemap می پردازیم.
برای این منظور پس از وارد کردن دیتا به Power BI ویژوال Treemap را با Drag & Drop به فضای اصلی Power BI منتقل می کنیم.
در این مثال میخواهیم میزان فروش را در ماه های مختلف مورد بررسی قرار دهیم، بدین منظور از جدول DimDate در انبار داده Adventure Works DW که دیتای آموزشی مایکروسافت می باشد ستون English Month Name را به قسمت Group در Visualization Pane ، و مبلغ فروش (SalesAmount) را نیز از جدول Fact Internet Sales به قسمت Value ، Drag می کنیم.

 

همانطور که در نمودار مشاهده میکند مساحت اشکال براساس مقدار فروش در ماه های مختلف نشان داده شده است، به این ترتیب که با یک نگاه کلی می توان پی برد که در کدام ماه فروش بیشتری داشتم.

اما همانطور که مشاهده میکنید رنگ ها در نمودار بیانگر مفهوم خاصی نیستنند، برای معنا دادن به رنگ ها لازم است مراحل زیر را طی کنید.

Visualization Pane > Format > Data Colors > Advanced Controls > Based on Field

power bi

در قسمت Based on field ستون مورد نظر خود را برای تحلیل میزان فروش در ماه های مختلف انتخاب می کنیم. در این مثال ستون ProductKey از جدول   Fact Internet Sales ، به منظور تحلیل تعداد کالای فروخته شده در ماه های مختلف و مقایسه با مبلغ فروش انتخاب میکنیم.

power bi

به این ترتیب مشاهده می کنیم که رنگ ها مفهومی را منتقل می کنند در واقع هر چه تعداد کالای فروخته شده در ماهی بیشتر باشد پررنگ تر نشان داده شده و هرچه تعداد کالای فروخته شده در ماهی کمتر باشد کمرنگ تر نشان داده شده است و همچنین اندازه ابعاد نیز براساس مقدار فروش مرتب شده اند بدین ترتیب که هر چه  مجموع مبلغ فروش در ماهی بیشتر باشد ابعاد بزرگتر و هر چه مجموع مبلغ فروش در ماهی کمتر باشد مستطیل کوچکتر می باشد.

جهت دانلود فیلم آموزشی این مقاله می توانید به کانال های ارتباطی ما در تلگرام، اینستاگرام، یوتیوب و آپارات به سایت www.keysun-co.com شرکت هوش تجاری کیسان مراجعه کنید.