چشم انداز شرکت هوش تجاری کیسان

چشم انداز شرکت هوش تجاری کیسان در پنج سال آینده  با توجه به ماموریت شرکت در در دو حوزه تعریف می گردد.

مدیریت فناوری اطلاعات

جدیدترین و خلاقانه‌ترین ایده‌ها و ابزارها در حوزه فناوری اطلاعات بویژه هوش تجاری را در کنار متخصصان توانمند و کارآزموده بکار می گیریم تا :

 • رتبه اول در بین شرکت های هوش تجاری فعال در ایران را کسب می کنیم.
 • به مرکزی توانمند، پیشرو و تاثیرگذار در ارائه و توسعه خدمات فناوری اطلاعات تبدیل می شویم.
 • بین 500 برند برتر کشور رتبه قابل قبول کسب می کنیم.
ماموریت

ماموریت

مدیریت منابع انسانی ماموریت چشم انداز هوش تجاری کیسان

با اعتقاد به اصل شایسته سالاری در جذب و استخدام مدیران، کارشناسان و کارکنان کلیدی در سازمان های دولتی و خصوصی و با اتکا به تجارب و سوابق مدیران و کادر تخصصی شرکت و همچنین با بکارگیری تکنیک های نوین در این حوزه و در کنار آن فناوری اطلاعات :

 • رتبه اول را دربین شرکت های همکار کسب می کنیم.
 • بالاترین سهم بازار را در ارزیابی شایستگی های مدیران کسب می کنیم.
 • فرآیند کانون ارزیابی و توسعه مدیران را با استفاده از هوش تجاری هوشمندسازی می کنیم.
 • بیشترین تعداد ارزیاب حرفه ای شایستگی مدیران را تربیت می کنیم.

ماموریت شرکت هوش تجاری کیسان

ماموریت شرکت هوش تجاری کیسان در دو حوزه تعریف شده است.

مدیریت فناوری اطلاعات

با اعتقاد به اصل ارزش آفرینی و بکارگیری جدیدترین و خلاقانه‌ترین ایده‌ها و ابزارها در حوزه فناوری اطلاعات با بهره‌مندی از متخصصان توانمند و فن‌آوری‌های نوین خدمات ذیل را در این حوزه ارائه می دهیم.

 • استقرار و پیاده سازی هوش تجاری
 • بصری سازس توسط داشبوردهای مدیریتی
 • ارائه لایسنس های معتبر نرم افزار POWER BI
 • آموزش مراحل استقرار و پیاده سازی هوش تجاری
ماموریت

ماموریت

مدیریت منابع انسانی

با اتکا به تجارب و سوابق مدیران و کادر تخصصی شرکت و با اعتقاد به اصل شایسته سالاری در جذب و استخدام مدیران، کارشناسان و کارکنان کلیدی در سازمانها و همچنین ارتقاء سطح توانمندی ایشان خدمات ذیل در این حوزه نیز ارائه می گردد.

 • طراحی و تدوین مدل شایستگی
 • طراحی، استقرار، اجرا و نهادینه سازی کالنون ارزیابی و توسعه مدیران
 • تربیت ارزیاب حرفه ای کانون ارزیابی مدیران
 • ارزیابی مدیران، کارشناسان و کارکنان حرفه‌ای
 • بهبود وبهینه سازی کانون ارزیابی مدیران
 • مدیریت استعدادها و جانشین پروری
 • اجرای برنامه های توسعه ای براساس نتایج حاصل از ارزیابی ها
 • بازنگری، اصلاح و بهبود فرآیندها در حوزه منابع انسانی
 • هوشمندسازی مدل شایستگی و کانون ارزیابی و توسعه با استفاده از هوش تجاری
فهرست