برگزاری کانون ارزیابی هوشمند در شرکت گاز پارسیان

در 30 شهریور 1400 اجرای کانون ارزیابی هوشمند در گاز پارسیان آغاز گردید .

گاز پارسیان

وجه تمایز این کانون با کانون های عمومی دیگر ، توجه به شاخص های بنیادین روان و شخصیت و استفاده از ابزار های فناورانه طراحی و برنامه نویسی شده در شرکت هوش تجاری کیسان می باشد . گاز پارسیان

در دنیای امروز کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت منابع انسانی، بویژه کانون ارزیابی و توسعه مدیران.به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر محسوب می گردد. گسترش فناوری اطلاعات، طراحی و اجرای کانون ارزیابی در سازمان ها اعم از دولتی.و خصوصی را تا حدود زیادی تحت تاثیر قرار داده و بخشی از فعالیت ها در فرآیند ارزیابی شایستگی ها مبتنی.بر فناوری اطلاعات  انجام می گردد، که ذیلا به برخی از آنها اشاره می گردد:

  • برگزاری سنجش های روان شناسی و شخصیت شناسی بصورت آنلاین
  • ثبت، طبقه بندی، رتبه بندی و امتیازدهی رفتار ها در بستر فناوری اطلاعات
  • بکارگیری نرم افزارهای مناسب برای تحلیل ها آماری بمنظور بررسی اعتبار نتایج کانون ارزیابی و تهیه گزارشات مختلف
  • استفاده از سامانه هوشمند برای ایجاد بانک اطلاعاتی ارزیابی شوندگان، خزانه استعداد، برنامه های توسعه و…

در این کانون با بکارگیری ابزار های سنجش مبتنی بر شناخت شاخص های بنیادین روان و شخصیت به ارزیابی دقیق تری در حوزه ی تحلیل شاخص های شایستگی شغلی پرداخته شد . گاز پارسیان

ابزار های سنجش شاخص های بنیادین روان و شخصیت چه کمکی به کانون ارزیابی می کند ؟ گاز پارسیان

تبیین و تحلیل شاخص های شایستگی شغلی (از هر نوع) بر اساس مقیاس هایی است که.در رویکرد سنجش شاخص های بنیادین روان و شخصیت به آن پرداخته میشود و به وسیله اندازه گیری های دقیق (دارای روایی و پایایی) از عناصر اولیه روان و شخصیت، امکان تعیین و عملیاتی شدن را در سازمان خواهند یافت.

این رویکرد (کاربرد مقیاس های بنیادی روان و شخصیت در تبیین، تحلیل و تعیین شناخص شایستگیهای شغل در شرکت گاز پارسیان )، با دستیابی به داده های دقیق فردی که هسته های اصلی روان و شخصیت را تشکیل میدهند، توانایی ارزیابی شایستگی های سازمان را فراهم می آورد. باید دانست که در فرایند سنجش روانشاختی به بررسی دقیق ویژگی های روانشناختی با رویکرد کمی نگر پرداخته میشود.

نوشتهٔ پیشین
مهارتهای بین فردی چیست؟ 5 راه برای توسعه آنها
نوشتهٔ بعدی
کانون ارزیابی چیست و چرا کسب و کارها باید از آنها استفاده کنند؟
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

آخرین مطالب


گوگل با معرفی مدل جدید زبان بزرگ خود (LLM)، Gemini…
گوگل بارد Bard یک چت بات، انقلابی برای هوش مصنوعی…
چگونه یک متخصص BI تبدیل؟ این یک مسیر خطی نیست،…
برنامه Microsoft Power BI خود را به عنوان یک ابزار…
Api‌های POWER BI REST (رابط‎‌های برنامه نویسی برنامه) یک مجموعه…
فهرست