دوره آموزش ویندوز سرور ۲۰۱۲ در تاریخ ۵ و۶و۷ بهمن ۹۴ در اداره کل سازمان تامین اجتماعی استان اردبیل

برگزار شد .در این دوره جمعی از کارشناسان ارشد مراکز تامین اجتماعی حضور داشتند.این دوره توسط آقای مهندس چراغی از اساتید خبره شرکت هوش تجاری کیسان اجرا گردید.

پاسخ دهید