در ادامه مقاله قبل تحت عنوان «جمع دو عدد در زبان برنامه نویسی پایتون» www.keysun-co.com  قصد داریم در این مقاله کدی را نویسیم که دو عدد را به عنوان ورودی دریافت کرده و در خروجی بزرگترین عدد را چاپ کند.

برای این کار ابتدا همانطور که در مقاله قبل به آن پرداختیم، دو عدد را به عنوان ورودی دریافت می کنیم.

اکنون باید کد را به صورتی بنویسیم که دو عدد ورودی را با هم مقایسه کرده و بزرگترین عدد را چاپ کند برای نوشتن این کد نیاز به شرط if داریم.

شرط if به این ترتیب است که ابتدا کلمه if را وارد کرده و سپس در مقابل آن عبارت شرط را وارد می کنیم( اگر عدد اول از عدد دوم بزرگتر بود) سپس لازم است که : را وارد کنیم در این مرحله با زدن Enter نشانگر موس یک tab جلو می آید، این به این معنی است که جمله بعدی حتما باید در بدنه if نوشته شود، در این خط متغیری تعریف کرده و اضافه می کنیم که عدد اول را به عنوان پاسخ داخل متغیر قرار بده، سپس دوباره کلید Enter را زده و نشانگر را یک tab عقب می بریم و جمله else را اضافه میکنیم به این معنی که عدد دوم را به عنوان عدد بزرگتر در نظر بگیر.  سپس علامت : را مقابل else قرار داده و در خط بعد در بدنه else متغیری را تعریف کرده و عدد دوم را در آن وارد میکنیم.

در انتها نیز برای چاپ جمله print را وارد کرده و متغیری که حاوی پاسخ می باشد را وارد می کنیم.

سپس کد را اجرا می کنیم. ( می توانیم با اعداد منفی نیز کدمان را امتحان کنیم.)

در ۹۰ درصد موارد سعی میکنیم کد را به گونه ای بنویسیم که از جمله else استفاده نکنیم، چون این جمله در کدهای بزرگ می تواند مشکلاتی را ایجاد کند.

برای این کار لازم است که مقداری را به عنوان پیش فرض تعریف کنیم، به عنوان مثال قبل از عبارت شرطی متغیری تعریف کرده و یکی از دو عدد ورودی را به عنوان عدد بزرگتر در نظر میگیریم. و سپس جمله if را وارد میکنیم. و دیگر نیازی به else نیست چون یکی از اعداد را به عنوان پیش فرض جواب در نظر گرفته ایم. این تکنیک را تکنیک Default Value می گوییم.

ویدیو مربوط به این آموزش را می توانید در صفحه آپارات ( شرکت هوش تجاری کیسان ) ما مشاهده کنید.

در مقاله بعد تحت عنوان « توابع در پایتون » به بررسی توابع در زبان برنامه نویسی پایتون خواهیم پرداخت.