هوش تجاری کیسان در مسیر رشد و توسعه

شرکت هوش تجاری کیسان به شماره ثبت ۴۰۰۶۳۳ فعالیت خود را در سال ۱۳۹۰ با هدف استقرار، اجرا و نهادینه سازی هوش تجاری (BI) در شرکت ها، سازمان ها، ارگان ها و نهادهای دولتی و خصوصی آغاز نمود. این شرکت با تکیه بر دانش روز و بکاری‌گیری متخصصین این حوزه در جهت بروز نمودن شیوه مدیریت در سازمان‌ها بوسیله مصورسازی داده‌های خام هر سازمان گام های ارزشمند و موثری برداشته است. امروز شرکت هوش تجاری کیسان بعنوان پیشرو در حوزه مدیریت فناوری اطلاعات با ارائه خدمات ذیل درجهت بهبود فضای کسب و کار ایفای نقش می نماید.

۱-تجمیع دیتا و پیاده سازی انبار داده
۲-پاکسازی دیتا و کشف الگوهای رفتاری
۳-استقرار و پیاده سازی هوش تجاری
۴-بصری سازی و طراحی داشبوردهای مدیریتی با نرم افزارهایی نظیر Power BI و Qlik View
۵-آموزش مراحل استقرار و پیاده سازی هوش تجاری
۶-ارائه لیسانس معتبر نرم افزار Power BI 

 در ادامه فعالیت ها در حوزه فناوری اطلاعات بویژه هوش تجاری، شرکت هوش تجاری کیسان، با اتکا به تجارب و سوابق ارزنده مدیران و کادر تخصصی شرکت و ارائه خدمات مشاوره و آموزش در حوزه مدیریت منابع انسانی، طراحی و تدوین استراتژی، ساختار سازمانی، مشاغل و فرآیندها در سازمان های کلیدی و برجسته و با هدف توسعه توان مدیریت در کشور و نهادینه سازی و اعتقاد به اصل شایسته سالاری در جذ و استخدام مدیران، کارشناسان و کارکنان کلیدی درسازمان ها و همچنین ارتقاء سطح توانمندی ایشان براساس شایستگی های مورد نیاز، “گواهی صلاحیت ارزیابی شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای دستگاههای اجرایی “را از سازمان اداری و استخدامی کشور دریافت نمود. حاصل تلاش های بی وقفه و سوابق درخشان این شرکت ارائه خدمات ذیل با بهترین و حرفه ای ترین شرایط است.

۱-طراحی و تدوین مدل شایستگی
۲-طراحی، استقرار، اجرا و نهادینه سازی کانون ارزیابی و توسعه مدیران
۳-تربیت ارزیاب حرفه ای کانون ارزیابی
۴-ارزیابی مدیران، کارشناسان و کارکنان حرفه ای
۵-بهبود و بهینه سازی کانون ارزیابی
۶-مدیریت استعدادها و جانشین پروری
۷-اجرای برنامه های توسعه ای کانون براساس نتایج حاصل از ارزیابی ها
۸-بازنگری، اصلاح و بهبود فرآیندها در حوزه منابع انسانی
۹-هوشمند سازی مدل شایستگی و کانون ارزیابی و توسعه با استفاده از هوش تجاری