دوره مجازی سازی با استفاده از امکانات VmWare به مدت ۴۰ ساعت آموزشی جهت کارکنان و کارشناسان واحد فرابری داده ها در آبان ماه برگزار گردید.

پاسخ دهید