هنگامی که چندین جدول را در Power BI , Import می کنید و قصد انجام تجزیه و تحلیل هایی را بر روی آنها دارید. ایجاد ارتباط بین جداول برای انجام دقیق محاسبات و نشان دادن اطلاعات درست در گزارشاتتان ضروری و لازم است.

Power BI Desktop این کار را به راحتی و بدون اینکه لازم باشد شما کاری انجام دهید از طریق ویژگی AutoDetect انجام می دهد.

با این حال ممکن است در برخی موارد لازم باشد که خودتان روابطی را بوجود آورید, و یا نیاز باشد که تغییراتی را در روابط موجود ایجاد کنید. به هر حال مهم است که روابط را در Power BI درک کرده و چگونگی ایجاد و تغییر آنها را بدانید.

AutoDetect during load

در صورتی که شما چند جدول را مورد بررسی قرار دهید, Power BI Desktop در هنگام بارگزاری Data سعی می کند که روبطی را  بین جداول پیدا و ایجاد کند.

Cardinality, Cross Filter Direction و Active Properties به صورت خودکار ایجاد می شوند. Power BI Desktop با توجه به اسم ستون ها در جداول, در صورتی که رابطه ای وجود داشته باشد آن را ایجاد می کند, و در صورتی که نتواند با اطمینان بالایی این روابط را شناسایی کند رابطه ای را بوجود نمی آورد, که در این صورت می توانید از طریق گزینه Manage Relationship این روابط را به صورت دستی ایجاد و یا ویرایش کنید.

ایجاد روابط با استفاده از AutoDetect

برای ایجاد روابط از طریق گزینه AutoDetect کافی است از مسیر زیر عمل کنید.

Home>Manage Relationship>AutoDetect

relationships

ایجاد روابط به صورت دستی

برای ایجاد یک رابطه به صورت دستی طبق روش زیر عمل می کنیم:

  1. Home>Manage Relationship>New
  2. در پنجره Create Relationship از پنجره اول نام جدولی که می خواهیم برای آن رابطه ایجاد کنیم و سپس نام ستون موردنظر را انتخاب می کنیم.
  3. در پنجره دوم نام جدول دیگری که می خواهیم برای آن رابطه ایجاد کنیم و سپس نام ستون مورد نظر از این جدول را انتخاب می کنیم و سپس گزینه Ok رامی زنیم.

Cardinality, Cross filter directionو Active properties را Power BI به صورت خودکار برای رابطه شما ایجاد می کند, البته در صورت نیاز می توانید به صورت دستی آنها را ایجاد کنید.

توجه داشته باشید که ممکن است با Error مواجه شوید که بیان میکند که یکی از ستون ها باید مقادیر منحصر به فرد داشته باشد اگر هیچ کدام از دو جدول انتخاب شده برای برقراری ارتباط فاقد مقادیر منحصر به فرد باشد.

حداقل یکی از دو جدول در رابطه باید داری مقادیر منحصر به فرد کلیدی باشدکه این موضوع در تمام انباره داده های رابطه ای یک الزام می باشد.

در صورت مواجه شدن با این ارور دو راه برای حل آن وجود دارد:

  1. استفاده از گزینه “Remove Duplicate Rows” برای ایجاد یک ستون با مقادیر منحصر به فرد, اشکال این روش این است که امکان حذف اطلاعات در صور حذف سطر های تکراری وجود دارد.
  2. اضافه کردن یک جدول میانجی بحاوی لیستی از مقادیر متمایز به مدل, که به هر دو ستون اصلی در رابطه متصل می شود.

ویرایش یک رابطه

برای ویرایش و تغییر خصوصیات یک رابطه دو روش وجود دارد:

  1. استفاده از گزینه Manage Relationship در Home tab
  2. انتخاب رابطه در پنجره Manage Relationship و سپس انتخاب گزینه Edit

پس از ایجاد و یا ویرایش کردن یک رابطه به صورت پیش فرض  Additional options به صورت خودکار براساس بهترین حدس به صورت خودکار ایجاد می شوند که این میتواند برای هر رابطه براساس دیتای موجود در ستون ها متفاوت می باشد.

Cardinality

Many to One (*:1)

ارتباط چند به یک که به این معنی است که یک ستون در یک جدول می تواند بیش از یک نمونه از یک مقدار داشته باشد, و جدول مربوطه دیگر که اغلب Lookup Table شناخته می شود تنها یک نمونه از یک مقدار را دارد. این حالت پیش فرض و بسیار معمول است.

One to One (1:1)

ارتباط یک به یک, به این معنی است که ستون در یک جدول دارای تنها یک نمونه از یک مقدار خاص است, و جدول مربوطه دیگر نیز تنها یک نمونه از یک مقدار خاص دارد.

Many-to-many relationships

در مدل های مرکب شما می توانید بین جداول ارتباط چند به چند ایجاد کنید, این رویکرد نیاز برای داشتن مقادیر منحصر به فرد را در جداول و همچنین راه حل های گذشته از قبیل  ایجاد جداول تنها به منظور ایجاد رابطه را از بین می برد.

Cross filter direction

Both

به این معنی است که در اهداف مربوط به فیلترینگ, هر دو جدول به صورت یک جدول واحد رفتار می کنند. این مدل معمولا مدل Star نامیده می شود که در آن یک جدول مرکزی Central توسط چندین جدول Lookup احاطه شده است با این حال هنگامی که شما چندین جدول دارید که همچنین شامل جداول Lookup هستند (به صورت مشترک) در اینصورت از تنظیم Both استفاده نمی کنیم. این حالت بسیار معمول و حالت پیش فرض می باشد.

Single

این حالت به این معنی است که موارد فیلترینگ در جداول مرتبط بر روی جدولی کار می کنند که مقادیر آن جمع پذیر باشند.

pivotاز نرم افزار Excell2013 و یا دیتا مدل های قدیمی تر دیتا را Import کنید تمام روابط Single خواهند بود.

در صورتی که یک فایل Power pivot را در Excell2013 و یا دیتا مدل های قبلتر Import کنید تمام روابط Single خواهند بود.

 

دیدگاهتان را بنویسید