برگزاری دوره SQL Query Optimization برای شرکت نفت خیز جنوب در تاریخ های ۲۳ و ۲۴ آبان ماه

پاسخ دهید