در آذر ماه و دی ماه دو دوره آموزش MISدر محل آموزش بانک صادرات برگزار گردید.

در این دوره ها تعداد ۶۰ نفر از کارکنان واحدهای ستادی بانک صادرات حضور داشتند.مدرس دوره سرکارخانم مهندس عرفانی با بهره گیری از دانش روز حوزه مدیریت و فناوری اطلاعات در گروه مختلف به تدریس دوره پرداخت.

پاسخ دهید