دستور WHERE در SQL SERVER

دستور SQL WHERE

 WHERE برای فیلتر کردن رکوردها استفاده می شود.

فقط برای استخراج رکوردهایی استفاده می شود که یک شرط مشخص را برآورده می کنند.

فرم دستور

, …SELECTcolumn1, column2
FROMtable_name
;WHEREcondition

نکته: دستور WHEREفقط در دستورات SELECT استفاده نمی شود، در UPDATE،DELETEو غیره نیز استفاده می شود !

در زیر منتخبی از جدول “مشتریان” در پایگاه داده نمونه Northwind آمده است:

WHERE

WHERE

مثال WHERE 

عبارت SQL زیر همه مشتریان کشور “مکزیک” را در جدول “مشتریان” انتخاب می کند:

SELECT * FROM Customers
;’WHERE Country=‘Mexico

فیلدهای متنی در مقابل فیلدهای عددی

SQL به تک کوتیشن در اطراف مقادیر متنی نیاز دارد.با این حال، فیلدهای عددی نباید درتک کوتیشن محصور شوند:

SELECT * FROM Customers
;WHERE CustomerID=1

عملگر ها در دستور WHERE

در شرط WHERE می‌توان از عملگرهای مساوی (=)، نامساوی (!= یا <>)، بزرگتر (<)، کوچکتر (>)، بزرگتر مساوی (=<)، کوچکتر مساوی (=>)، باقیمانده تقسیم (%)، تقسیم (/)، جمع (+)، تفریق (-)، ضرب (*)، IN (شامل)، And (و)، OR (یا) استفاده نمود.

چند مثال از استفاده عملگر ها در شرط WHERE:

مساوی:

SELECT * FROM Products
;WHERE Price = 18

نامساوی (!= یا <>):

SELECT * FROM Products
;WHERE Price <> 18

بزرگتر (<):

SELECT * FROM Products
;WHERE Price > 30

کوچکتر (>):

SELECT * FROM Products
;WHERE Price < 30

بین یک محدوده خاص(BETWEEN):

SELECT * FROM Products
;WHERE Price BETWEEN 50 AND 60

جستجو برای یک الگو (LIKE):
SELECT * FROM Customers
;’%WHERE City LIKE ‘s
برای تعیین چندین مقدار ممکن برای یک ستون (IN):

SELECT * FROM Customers
;WHERE City IN (‘Paris’,’London’)

منبع: www.w3schools.com

نوشتهٔ پیشین
فرم دستور SELECT DISTINCT در SQL SERVER
نوشتهٔ بعدی
دستور ORDER BY در SQL SERVER
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

آخرین مطالب


گوگل با معرفی مدل جدید زبان بزرگ خود (LLM)، Gemini…
گوگل بارد Bard یک چت بات، انقلابی برای هوش مصنوعی…
چگونه یک متخصص BI تبدیل؟ این یک مسیر خطی نیست،…
برنامه Microsoft Power BI خود را به عنوان یک ابزار…
Api‌های POWER BI REST (رابط‎‌های برنامه نویسی برنامه) یک مجموعه…
فهرست