دوره آموزشی

دوره آموزشی

Data Mining(داده کاوی)

850,000 تومان
دوره آموزشی

Data Warehouse(طراحی و پیاده سازی انبار داده)

1,500,000 تومان
دوره آموزشی

DAX و مدل سازی داده ها

1,000,000 تومان
دوره آموزشی

SQL Server Administration

1,500,000 تومان
دوره آموزشی

دوره آموزشی ETL

1,500,000 تومان
دوره آموزشی

دوره آموزشی High Availability

1,000,000 تومان
دوره آموزشی

دوره آموزشی SPSS

1,000,000 تومان
دوره آموزشی

دوره آموزشی SQL performance tuning

1,500,000 تومان
دوره آموزشی

دوره آموزشی پایتون (مقدماتی)

1,250,000 تومان
دوره آموزشی

دوره پیشرفته طراحی داشبورد های مدیریتی با Power BI

1,600,000 تومان
فهرست