اهداف کانون ارزیابی و توسعه مدیران

اهداف کانون ارزیابی

کانون ارزیابی محملی برای ارزیابی شایستگی‌های حرفه‌ای منابع انسانی است. بدین منظور در کانون ارزیابی از ایجاد شرایط مشابه موقعیت‌های کاری استفاده گردیده و هدف آن شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود ارزیابی‌شوندگان است. مهمترین دلایل استفاده از کانون‌های ارزیابی جذب، انتصاب، حفظ، ارتقاء و توسعه کارکنان است. سازمان‌های موفق مدیران و کارشناسان خود را با توجه به بازخور کانون ارزیابی به کار می‌گمارند. با اجرای دقیق کانون ارزیابی براساس مدل شایستگی می‌توان به اهداف ذیل دست یافت:

اهداف کانون ارزیابی و توسعه مدیران

 • شایسته پروری: شناسایی شایستگی‌ها و توانمندی‌های مدیران و کارکنان. اهداف کانون ارزیابی
 • شایسته سالاری: کمک به انتخاب و انتصاب مدیران و کارکنان برای تصدی پست و شغل مناسب براساس شایستگی‌ها و ظرفیت بالقوه آنان. اهداف کانون ارزیابی
 • شایسته گزینی: جذب و استخدام نیروی انسانی مناسب برای یک شغل.اهداف کانون ارزیابی
 • جانشین پروری: تربیت و پرورش مدیران و کارکنان برای آینده. اهداف کانون ارزیابی
 • توسعه فردی: تشخیص نیازهای افراد برای پرورش و توسعه شایستگی‌های عمومی و حرفه‌ای شغلی و ارائه مشاوره به آنان برای توسعه شغلی. اهداف کانون ارزیابی
 • مدیریت استعداد: کمک به استعدادیابی و پرورش استعداد مدیران و کارکنان و تشکیل سرمایه انسانی. اهداف کانون ارزیابی
 • اعتباربخشی ارزیابی: کاهش دادن خطاهای احتمالی در ارزیابی شایستگی‌ها و توانمندی‌های مدیران و کارکنان.

با توجه به مطالب بالا می‌توان اهداف کانون‌های ارزیابی را به شرح ذیل خلاصه نمود:

 • توسعه شایستگی‌های کارکنان در ابعاد مورد نیاز.
 • ایجاد بانک مدیران شایسته و منابع انسانی مستعد.
 • کاهش و زایل نمودن عوامل محیطی تاثیرگذار بر انتخاب، انتصاب و ارتقاء.
 • تشخیص نیازهای آموزشی و توسعه‌ای کارکنان.
 • شناسایی ظرفیت‌های بالقوه کارکنان در حوزه شایستگی‌ها و توانمندی‌های شغلی.
 • ارائه مشاوره شغلی به مدیران و کارکنان در مسیر توسعه شغلی.
 • اطمینان از شایستگی افرادی که در پست‌های کلیدی سازمان جذب یا حفظ شده‌اند.
 • کشف استعدادهای رشد و توسعه در میان کارکنان و قراردادن ایشان در برنامه‌های جانشینی.
 • ایجاد و تعمیق فضای رشد و یادگیری برای توسعه شایستگی‌ها در بین اعضای سازمان.

مزایای استفاده از کانون ارزیابی

کانون‌های ارزیابی و توسعه به مدیران و برنامه‌ریزان منابع انسانی کمک می‌کند مناسبترین فرد را برای مناسبترین شغل مورد نظر انتخاب کنند. این نوع کانون‌ها داده‌های لازم را برای تصمیم‌گیری در مورد جذب، انتصاب، ارتقاء، تشخیص نیازهای آموزشی، توسعه و بهبود قابلیت‌ها و… در اختیار فرد و سازمان قرار می‌دهد. مزایای استفاده از کانون‌های ارزیابی و توسعه به شرح ذیل است:

اهداف کانون ارزیابی و توسعه مدیران

گروه اول
 • شناسایی سطح شایستگی‌های مدیران و کاندیداهای تصدی پست‌های مدیریتی.
 • کشف قابلیت‌ها و توانایی کارکنان و پرورش استعدادهای آنان.
 • مهیا نمودن حوزه‌های مورد نیاز برای توسعه و یادگیری مدیران و کارکنان سازمان.
 • ایجاد بانک و خزانه مدیران شایسته و افراد مستعد.
 • فراهم نمودن بستر استقرار شایسته سالاری.
 • بررسی تناسب شغل و شاغل با توجه به شناسایی شایستگی‌ها و قابلیت‌های ارزیابی شوندگان.
گروه دوم
 • تسهیل در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی با ارائه گزارش‌های بازخور مناسب.
 • طراحی برنامه‌های آموزشی مبتنی بر شایستگی یا شایستگی محور.
 • طراحی و تدوین برنامه توسعه فردی.
 • طراحی و تدوین برنامه توسعه مدیریتی.
 • اطمینان از شایستگی‌های افراد در پست‌های کلیدی فعلی سازمان.
 • ایجاد شرایط جذب و ادامه خدمت کارکنان مستعد و شایسته.
گروه سوم
 • بستری برای برنامه‌ریزی جانشینی با شناخت پتانسیل‌های موجود.
 • ایجاد فضای رشد و یادگیری در سازمان.
 • ایجاد تحرک در سازمان.
 • رقابت سالم و مبارزه با روزمرگی و یکنواختی در داخل سازمان.
 • بهبود نظام حفظ و نگهداری سرمایه انسانی.
 گروه چهارم
 • تعیین نیازهای آموزشی و سرمایه‌گذاری آموزشی هدفمند.
 • شناخت مشکلات سازمان‌ها از دیدگاه مدیران و کارشناسان.

محدودیت کانون‌های ارزیابی

از جنبه اقتصادی، کانون ارزیابی در مقایسه با سایر فنون ارزیابی کمی گرانتر بوده و استفاده از آن در مقایسه با سایر فنون ارزیابی کمی گرانتر بوده و استفاده از آن نیازمند ایجاد بستر مناسب و نیز دانش و تخصص بالا می‌باشد. اغلب با مشاوره گرفتن از کانون‌های ارزیابی و توسعه موجود و افراد متخصص در این زمینه این نیاز تامین می‌گردد. اما با تمام محدودیت‌ها، نتایج کانون ارزیابی و توسعه منصفانه‌تر بوده و از روایی و اعتبار بالاتری برخوردار است. مزایای کوتاه‌مدت و بلند‌مدت استقرار کانون ارزیابی و توسعه برای یک سازمان به‌مراتب بالاتر از هزینه‌های آن است. اهداف کانون ارزیابی

اهداف کانون ارزیابی و توسعه مدیران

دلایل موفقیت کانون‌های ارزیابی

در زمان‌های گذشته برای ارزیابی کاندیداهای استخدام و نیز انتصاب‌های مدیریتی، استعدادیابی و… مصاحبه و مستندسازی کافی بنظر می‌رسید، اما اینکه اغلب سازمان‌ها پی برده‌اند که این موثرترین راه نیست و باید از کانون‌های ارزیابی استفاده نمود. زیرا هدف کانون‌های ارزیابی آشکار ساختن ظرفیت‌های بالقوه و واقعی هر فرد برای بروز عملکرد برتر در شغل مورد نظر وپیدا کردن مناسب‌ترین فرد برای آن شغل است. البته از نگاه متخصصین منابع انسانی محصول کانون ارزیابی زمانی موثر و موفقیت‌آمیز خواهد بود که انتخاب و ترکیب مناسبی از ارزیاب‌های ماهر و ابزارهای ارزیابی مهیا شده باشد. اهداف کانون ارزیابی

شاخص‌های ارزیابی در کانون ارزیابی

شاخص‌های اصلی ارزیابی افراد در کانون ارزیابی، مدل شایستگی است. مدل شایستگی‌ها ترکیبی از دانش‌ها، مهارت‌ها، نگرش‌ها و ویژگی‌های شخصیتی است که برای انجام موثر وظایف شغلی به افراد کمک می‌کند. این اجزای مدل در واقع خط کش و شاخص‌های ارزیابی فرد در کانون ارزیابی محسوب می‌شوند. سطح برخورداری ارزیابی شونده از شایستگی‌های مطروحه در مدل، نشان دهنده سطح عملکرد فرد برای تصدی شغل مورد نظر است. می‌توان گفت متناسب با میزان برخورداری فرد از شایستگی‌ها، وی دارای عملکرد قوی، متوسط و یا ضعیف خواهد بود. اهداف کانون ارزیابی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید