فضای فیزیکی و تجهیزات کانون ارزیابی مدیران

تجهیزات کانون ارزیابی مدیران

تجهیزات کانون ارزیابی مدیرانتجهیزات کانون ارزیابی مدیران

فضای فیزیکی و تجهیزات کانون ارزیابی مدیران، مورد نیاز کانون ارزیابی شامل اتاق‌های ارزیابی، اداری و پشتیبانی است. اصلی‌ترین این فضاها با کاربری اختصاصی برای هریک به شرح ذیل است. تجهیزات کانون ارزیابی مدیران

 1. اتاق تمرین‌های گروهی (مانند بحث گروهی، بازی‌های مدیریتی و…)
 2. اتاق‌های ابزارهای انفرادی (مانند مصاحبه، ارائه مطلب و…)
 3. اتاق ارزیابی رفتار و شخصیت
 4. اتاق روانشناس و مشاور
 5. اتاق پذیرش و ثبت نام
 6. اتاق انتظار ارزیابی شوندگان و مراجعان
 7. اتاق مدیر کانون
 8. اتاق جلسه توجیهی (warm up)
 9. اتاق جمع بندی ارزیاب‌ها (wash uo)
 10. اتاق استراحت ارزیابان

نکته

به لحاظ صرفه جویی و با رعایت این موضوع که به فرآیند ارزیابی آسیبی نرسد، می‌توان بعضی از اتاق‌ها را بطور مشترک استفاده نمود. در این صورت 10 اتاق مذکور به 7 اتاق قابل تقلیل است.

 1. اتاق تمرین‌های گروهی 16 تا 20 متر مربع
 2. اتاق ابزارهای انفرادی 2 باب هرکدام 10 تا 12 متر مربع
 3. اتاق ارزیابی رفتار و شخصیت، روانشناس و مشاور یک باب 20 تا 30 متر مربع
 4. اتاق پذیرش، ثبت نام و انتظار ارزیابی شوندگان و مراجعان
 5. اتاق مدیر کانون و وارم آپ 16 تا 20 متر مربع
 6. اتاق واش آپ، استراحت و پذیرایی ارزیابان و کارشناسان 16 تا 20 متر مربع

مهمترین لوازم و تجهیزات

مهمترین لوازم و تجهیزات مورد نیاز بخش‌های یک کانون ارزیابی معمولا شامل:

 • میز جلسه 6 نفره 1عدد
 • صندلی اداری 6 عدد
 • صندلی اداری، ترجیحاً دسته‌دار آموزشی 6 عدد
 • تخته وایت برد 1 عدد
 • ماژیک وایت برد 3 رنگ
 • ساعت دیواری 1عدد

اتاق تمرین‌های گروهی

 • میز جلسه 6 نفره 1 عدد
 • صندلی اداری 6 عدد
 • تخته وایت برد 1 عدد
 • ماژیک وایت برد 3 رنگ
 • ساعت دیواری 1 عدد
 • صندلی اداری ترجیحاً دسته‌دار آموزشی 2 عدد

اتاق ابزارهای انفرادی

 • میز اداری کوچک 1 عدد
 • صندلی چرخ‌دار اداری 1 عدد
 • صندلی اداری ترجیحاً دسته‌دار آموزشی 2 عدد
 • تخته وایت برد 1 عدد
 • ماژیک وایت برد 3 رنگ
 • ساعت دیواری 1 عدد

اتاق ارزیابی رفتار و شخصیت، روانشناس و مشاوره

 • میز رایانه 6 عدد
 • صندلی چرخ‌دار اداری 6 عدد
 • رایامه 7 دستگاه
 • میز اداری کوچک 1 عدد
 • صندلی چرخ دار اداری 1عدد
 • تخته وایت برد 1 عدد
 • ماژیک وایت برد 3 رنگ
 • ساعت دیواری
 • شبکه اینترنت برای تست‌های آنلاین

اتاق پذیرش، ثبت نام و انتظار ارزیابی شوندگان و مراجعان

 • کمد امانات 6 عدد
 • میز اداری 1عدد
 • رایانه یک دستگاه
 • صندلی چرخ‌دار اداری 1 عدد
 • فایل چهار کشو به تعداد کافی برای بایگانی
 • مبل یا صندلی راحتی 6 عدد
 • میز عسلی برای پذیرایی
 • ساعت دیواری 1 عدد
 • چاپگر 1 دستگاه
 • تلفن 1 دستگاه

اتاق مدیر کانون و  وارم آپ

 • میز جلسه 6 نفره
 • صندلی اداری 6 عدد
 • تخته وایت برد 1 عدد
 • ماژیک وایت برد 3 رنگ
 • ساعت دیواری 1 عدد
 • رایانه یک دستگاه
 • میز رایانه 1 عدد
 • میز جلسه 1 عدد
 • میز عسلی 1 عدد

اتاق واش آپ، استراحت و پذیرایی ارزیابان

 • کمد امانات
 • فایل چهار کشو به تعدادکافی
 • مبل یا صندلی راحتی 6 عدد
 • میز عسلی برای پذیرایی
 • ساعت دیواری 1 عدد
 • رخت‌آویز 1 عدد

اتاق تمرین‌های گروهیتجهیزات کانون ارزیابی مدیران

اتاق تمرین‌های گروهی

برای اجرای تمرین‌های گروهی مانند بحث گروهی و بازی مدیریتی به لحاظ صرفه‌جویی می‌توان از یک اتاق مشترک استفاده نمود. اتاقی که به همین نام در کانون ارزیابی تجهیز و آماده می‌شود. در مرکز این اتاق، یک میز جلسه 6 نفره و 6 صندلی در اطراف آن برای نشستن ارزیابی شونده‌ها مستقر می‌شود. همچنین 4 صندلی دسته‌دار آموزشی برای نشستن ارزیابان در 4 گوشه اتاق قرار داده می‌شود. تجهیزات کانون ارزیابی مدیران

اتاق‌های ابزار انفرادی

همانند اتاق تمرین‌های گروهی، برای اجرای ابزارهای انفرادی مانند ایفای نقش، مصاحبه و ارائه مطلب می‌توان از دو اتاق استفاده نمود. در یک سوی اتاق یک میز اداری و یک صندلی برای ارزیابی شونده و در مقابل نیز دو صندلی دسته‌دار آموزشی برای نشستن ارزیابان قرار داده می‌شود.تجهیزات کانون ارزیابی مدیران

اتاق ارزیابی رفتار و شخصیت، روانشناس و مشاور

برای اجرای آزمون‌های رفتار و شخصیت مانند آزمون‌های disk، mbti ، eq ، neo و نیز مشاوره روانشناسی نیاز به یک اتاق با ابعاد مناسب برای استقرار شبکه‌ای با 7 دستگاه رایانه می‌باشد. مطابق شکل زیر در این اتاق یک میز اداری و یک صندلی برای نشستن کارشناس و مشاور و 6 دستگاه رایانه با طراحی مشابه، کافی‌نت‌ها برای انجام آزمون قرار داده می‌شود.تجهیزات کانون ارزیابی مدیران

اتاق پذیرش، ثبت نام و انتظار ارزیابی شوندگان و مراجعان

در آغاز برنامه روزانه، کانون ابتدا می‌بایست نسبت به ثبت نام ارزیابی شوندگان اقدام نمود و سپس در جریان ارزیابی، نتایج ارزیابی که توسط ارزیابان انجام می‌شود، وارد سامانه نرم‌افزاری کانون شده تا برای جلسه واش آپ آماده گزارش‌گیری گردد. این وظایف بر عهده مجری کانون است. به همین منظور این اتاق شامل یک میز پیشخوان و یک دستگاه رایانه می‌باشد. علاوه براین کمدهای امانات برای قرار دادن وسایل ارزیابی شوندگان و 6 عدد صندلی راحتی برای نشستن ارزیابی شوندگان به عنوان اتاق انتظار مورد نیاز است.

اتاق مدیر کانون و وارم آپ

در آغاز برنامه کانون و پس از ثبت نام ارزیابی شوندگان، نوبت به جلسه وارم آپ می‌رسد. برای این‌کار و نیز استقرار مدیر کانون در طول روز نیاز به یک اتاق می‌باشد. در این اتاق یک میز 6 نفره و 6 صندلی در اطراف آن برای نشستن ارزیابی شوندگان مستقر می‌گردد. همچنین یک میز اداری و یک صندلی برای مدیر کانون همراه با یک دستگاه رایانه و پروژکشن برای پخش پاور پوینت در مقابل میز جلسه مستقر می‌گردد. تجهیزات کانون ارزیابی مدیران

اتاق واش آپ، استراحت و پذیرایی ارزیابان

اتاق واش برای جمع‌بندی نتایج ارزیابی باید تجهیز گردد. دراین اتاق یک میز جلسه 6 نفره و 8 صندلی در اطراف آن مستقر می‌گردد.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید