تمرینهای گروهی

تمرین‌های‌ گروهی

یکی از ابزارهای کلیدی در کانون‌ارزیابی و توسعه مدیران تمرین‌های‌ گروهی است که به طور گسترده و در سراسر دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. براساس مطالعات انجام شده اعتبار تمرین گروهی بیش از 70 درصد بوده به همین دلیل به دقت این ابزار ارزشمند می‌توان اعتماد نمود. به همین دلیل این ابزار معمولا بطور مشترک در کانون‌های ارزیابی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف از این تمرین ارزیابی مهارت‌ها و قابلیت‌های ارزیابی‌شوندگان به عنوان یک عضو موثر در گروه است. به عبارت دیگر تمرین‌های گروهی برای ارزیابی نحوه تعامل ارزیابی‌شونده با دیگران مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع تاثیر هنگام کار در یک گروه به کمک این ابزارها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تمرین‌های‌ گروهی

در تمرین‌های‌ گروهی، یک مسئله، مورد یا سناریو به همراه اطلاعات مربوطه که نیاز به تصمیم‌گیری جمعی دارد در اختیار ارزیابی‌شوندگان قرار داده می‌شود. سپس از آنان خواسته می‌شود که به سایر ارزیابی‌شوندگان ملحق شده و به اتفاق یکدگر در مورد موضوع مورد نظر تا رسیدن به یک نتیجه قابل استفاده به بحث و گفتگو بپردازند. در این فرآیند رفتارهایی که ارزیابی‌شوندگان از خود بروز داده‌اند مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. بعنوان مثال رفتارهایی در حوزه برنامه‌ریزی، سازماندهی، تفکر استراتژیک و… بطور کلی مهارت‌های کار گروهی تقریبا برای همه مشاغل کاملاً ضروری است.

بیشتر بخوانید:

 ضرورت و اهمیت فناوری اطلاعات در کانون ارزیابی و توسعه مدیران

آنچه که در یک تمرین‌گروهی رخ می‌دهد

گروهی از ارزیابی‌شوندگان در قالب یک تیم و در حضور ارزیابان، یک فعالیت را انجام می‌دهند. ارزیابان مشاهدات خود را برای ارزیابی ثبت نموده و دست آخر به هر یک از ارزیابی شوندگان براساس نوع واکنش‌ها و نیز سهمی که در تمرین مورد نظر داشته‌اند امتیاز لازم را می‌دهند. در طی این تمرین‌ها، ارزیابی‌شوندگان با یک مورد سناریوی فرضی که مشتمل بر یک مسئله است، مواجه می‌شوند که باید راه حل مناسب را درقالب یک تیم ارائه دهند.

تمرین‌های‌ گروهی کدام شایستگی‌ها را ارزیابی می‌کند؟

توانایی کار گروهی

 

 • توانایی کار گروهی
 • توانایی و کیفیت طرح ایده در حضور دیگران
 • توانایی نفوذ بر دیگران
 • توانایی گوش دادن
 • توانایی متقاعدسازی دیگران
 • توانایی میانجی‌گری
 • توانایی حل مسئله
 • توانایی تفکر انتقادی
 • اعتماد به نفس
 • مهارت‌های ارتباطی
 • مهارت‌های اجتماعی
 • توانایی رهبری
 • ابتکار عمل و تاثیرگذاری بر دیگران
 • هوش هیجانی

نکات مهم در مورد تمرین‌های‌ گروهی

 • طیف وسیعی از این تمرین‌ها در کانون‌های‌ارزیابی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
 • ارزیاب افراد در زمینه مهارتهای کلیدی مطروحه در مدل‌های شایستگی
 • ارزیابی‌شوندگان در این تمرین‌ها باید خودشان را نشان دهند.
 • در این تمرین‌ها حتما باید واکنش‌های افراد ساکت و آرام دیده شود.
 • در این تمرین‌ها افرادی که دارای وجهه و شخصیت غالب هستند، حتما باید بدانند که به دیگران فرصت مشارکت بدهند.
 • هر تمرین گروهی در شرایط مطلوب باید دو تا سه شایستگی را ارزیابی کند.
 • در این تمرین‌ها بهتر است هر ارزیاب حداکثر دو نفر ارزیابی‌شونده را ارزیابی کند.

بیشتر بخوانید:

چالش‌های عمده در مدیریت منابع انسانی

روش اجرای تمرین‌های‌ گروهی

در اکثر تمرین‌های گروهی، تیم ارزیابی‌شونده 4 تا 6 نفر را شامل شده و این امکان را به همه ارزیابی‌شوندگان می‌دهد تا در فعالیت گروهی مشارکت کنند. تمرین‌های گروهی به سه روش بشرح ذیل اجرا می‌شوند:

روش آزاد

در این روش ساختار تمرین گروهی کاملاً در اختیار ارزیابی‌شونده است. به ارزیابی‌شوندگان مسئله و چالشی مربوط به یک وضعیت در محدوده زمانی مشخص داده می‌شود تا آن را حل نموده و پاسخ مناسب را ارائه دهند. آنان نیز می‌توانند با تدبیر خود موضوع را تحلیل نموده و به نتیجه برسند.

مزایا

ارزیابی‌شوندگان می‌توانند آزادانه و به میل خود، نقشی را در گروه انتخاب و ایفا کنند. در این صورت نقاط قوت ارزیابی‌شوندگان بروز خواهد یافت.

معایب

بیشتر زمان افراد گروه، صرف ایفای نقش‌های خاصی که به آن علاقه یا تسلط دارند می‌گردد. از این رو می‌تواند منجر به عجله در تصمیم‌گیری یا عدم دستیابی به هدف تمرین گردد.

بیشتر بخوانید:

کانون ارزیابی و توسعه‌مدیران؛ خطاهای‌ارزیابی درکانون

روش تاحدی ساختار یافته

در این روش، برای هر ارزیابی‌شونده وظیفه مشخصی تعیین می‌گردد. بدین ترتیب که هر ارزیابی‌شونده، نقش یا وظیفه خود را از طریق تقسیم کار صورت گرفته انجام داده و گزارش پایانی را ارائه می‌دهد.

مزایا

شرایط و وظایف برای هر فرد مشخص بوده و می‌داند که چه زمانی و چگونه باید به تصمیم‌سازی گروه، یا ارائه راه حل کمک کند.

معایب

ممکن است وظیفه‌ای که به یک فرد داده شده، در زمره نقاط قوت وی نباشد، بنابراین، وضعیت برای ارزیابی‌شونده دشوار و گاهی ناامید کننده می‌شود. همچنین، هریک از ارزیابی‌شوندگان ممکن است آنقدر غرق وظیفه خود شوند که هدف کلی گروه را فراموش کرده ویا نادیده بگیرند، و درنتیجه خروجی تمرین یک تصمیم عجولانه خواهد بود. تمرین‌های‌ گروهی

بیشتر بخوانید:

مروری بر تمرین ایفای نقش در کانون‌ارزیابی

روش ساختار یافته

در این روش، به هر عضو گروه یک نقش یا وظیفه اختصاص داده می‌شود تا در طول تمرین آن را انجام دهد، مانند دبیر جلسه، مسئول گزارش نویسی، رهبری گروه و… این نقش ممکن است یا بطور تصادفی به فرد اختصاص یافته و یا منطقی برای آن وجود داشته باشد. برای مثال اگر تجربه ارزیابی‌شونده در حوزه امورمالی است، ممکن است ارزیابی‌شوندگان در گروه نقش حسابدار را به وی بدهند.

مزایا

در این روش ارزیابی‌شوندگان دقیقا می‌دانند که چه فردی، چه کارهایی را باید در گروه انجام دهد. از همان ابتدا افراد از نقش و وظایف هریک از اعضای گروه آگاه بوده، بنابراین می‌دانند که نحوه تعامل با وی چگونه است. تمرین‌های‌ گروهی

معایب

بیشتر زمان جلسه بحث در حاشیه صرف شده و ممکن است نقش خاصی بر مباحث تسلط یابد. تمرین‌های‌ گروهی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید