واژه مسئولیت در ادبیات مدیریت دو معنای متفاوت دارد. برخی از نویسندگان، آن را به‌عنوان وظیفه یا وظیفه‌ای توضیح می‌دهند که بر اساس موقعیت زیردستش در سازمان محول می‌شود. مسئولیت نیز الزام فرد به انجام وظیفه یا وظیفه‌ای است که به او محول شده است. اجازه دهید و ویژگی های آن را به طور مفصل درک کنیم.

مسئولیت
مسئولیت

مفهوم مسئولیت

مسئولیت به تعهد به انجام وظایف معین به منظور دستیابی به نتایج معین اشاره دارد. ویژگی های اصلی به شرح زیر است:

 • یک سازمان می‌تواند وظیفه را فقط به انسان‌ها بسپارد و نه به هیچ چیز غیر زنده‌ای مانند ماشین، تجهیزات و غیره.
 • از رابطه مافوق و زیردست ناشی می‌شود. یک سالمند این اختیار را دارد که وظایف مورد نیاز را از زیردستان خود انجام دهد. بنابراین برای این منظور وظایفی را برای زیردستان تعیین می کند. زیردستان موظفند کارهای محوله را انجام دهند.
 • مدیریت می تواند آن را به اجرای یک عملکرد واحد محدود کند یا می تواند یک تعهد مستمر باشد.
 • همچنین می‌توانیم آن را از نظر عملکرد، اهداف یا اهداف تعریف کنیم. هنگامی که تعهد بر اساس اهداف بیان می شود، زیردستان را قادر می سازد تا بدانند عملکرد آنها با چه استانداردهایی باید ارزیابی شود.
 • اصل مسئولیت، تعهد زیردستان به انجام وظیفه یا وظیفه ای است که مافوق به او محول می کند.
 • تعهد همراه با اختیار است. هنگامی که یک مافوق اختیارات را به زیردستان خود تفویض می کند، دومی در قبال انجام وظیفه و همچنین استفاده صحیح از اختیارات در برابر اولی مسئول می شود. بنابراین تعهد مشتق از اختیار است.
 • مسئولیت مطلق است و نمی توان آن را تفویض کرد. زیردستانی که مافوقش وظیفه ای را به او محول می کند، ممکن است خودش آن را انجام دهد یا از زیردست خودش انجامش دهد. اما در هر دو مورد فقط در برابر مافوق خود مسئول خواهد بود.
 • همیشه به سمت بالا جریان دارد. یک زیردست فقط همیشه در برابر مافوق خود مسئول خواهد بود.
 • مسئولیت پذیری از تعهد ناشی می شود. فردی که مسئولیت را می پذیرد در قبال عملکرد خود نیز پاسخگو است. با این حال، مدیریت می‌تواند از تکنیک‌های مختلفی برای تعریف مسئولیت‌ها استفاده کند تا اعضای یک سازمان را در تلاش‌های هماهنگی مشارکت دهد.
responsible
responsible

تکنیک هایی که مدیریت برای تعریف مسئولیت ها در یک سازمان استفاده می کند چیست؟

این دو تکنیک عبارتند از:

1. نمودار مسئولیت:

نمودار مسئولیت روشی برای خلاصه کردن رابطه بین وظایف و انجام دهندگان وظیفه است. فعالیت های پیچیده یا تصمیماتی که باید گرفته شود و افرادی که مسئول هر یک از آنها هستند را فهرست می کند. سازمان باید وظایف را در محور عمودی و انجام دهندگان وظیفه را در محور افقی نشان دهد.

با این حال، چهار نقش زیر بسیار مهم هستند:
 • یک فرد مسئول فعالیت یا تصمیم است.
 • او باید فعالیت یا تصمیم را تایید کند.
 • مدیریت باید قبل از تکمیل فعالیت یا تصمیم گیری با او مشورت کند.
 • مدیریت باید فرد را در مورد فعالیت یا تصمیم خود آگاه کند.

2. مذاکره نقش:

یک تکنیک مهم است و می تواند مکمل استفاده از این نمودار باشد. اساس این تکنیک این است که هیچ کس چیزی را بدون وعده دادن چیزی در ازای آن به دست نمی آورد. اعضای سازمان تخصیص مجدد وظایف را در فواصل زمانی دوره ای فهرست می کنند تا هماهنگی را به حداکثر برسانند.

هدف اصلی این رویکرد، شناسایی خوشه های مستقل وظایف تکمیل شده توسط سازمان است. همچنین هدف آن تطبیق نیازهای شخصی و ترجیحات کاری افراد با وظایفی است که باید تکمیل شوند.

تعهد یعنی شما کارهایی را که قرار است انجام دهید انجام دهید.

ما چند راه مختلف داریم که در مورد مسئولیت صحبت می کنیم. مسئولیت پذیر بودن، مسئولیت پذیری، تعهد پذیری وجود دارد. به عبارت ساده، مسئولیت عبارت است از انجام کارهایی که قرار است انجام دهیم و پیامدهای مثبت یا منفی اعمال خود را بپذیریم.

responsible
responsible

مسئولیت چیست؟

مفهوم کاری است که از شما انتظار می رود. در معنی دیگر از آن به عنوان تعهد هم استفاده می شود.

یک تعهد ممکن است وظیفه ای باشد که از شما انتظار می رود انجام دهید. به عنوان مثال، والدین شما از شما انتظار دارند که دندان های خود را مسواک بزنید. مسواک زدن دندان های خود یک “مسئولیت” است و این تعهد شماست که هر روز دندان های خود را مسواک بزنید. مثال دیگر این است که معلم شما از شما انتظار دارد که تکالیف خود را به موقع تمام کنید و بهترین کار خود را انجام دهید. بنابراین این وظیفه شماست که تکالیف خود را انجام دهید و آن را به بهترین شکل ممکن انجام دهید.

تعهد ممکن است راهی باشد که از شما انتظار می رود عمل کنید. به عنوان مثال، والدین شما انتظار دارند که اگر برای بازی در پارک بروید، طوری بازی کنید که به خودتان یا شخص دیگری آسیب جدی وارد نشود. این مسئولیت شماست که به روشی ایمن و مؤدبانه سرگرم شوید.

چرا مسئولیت مهم است؟

برای درک اینکه چرا تعهد مهم است، به این فکر کنید که اگر مردم مسئولانه عمل نکنند، زندگی چگونه خواهد بود. اگر هیچ کس کاری را که می گوید انجام نمی دهد، چگونه می تواند به یکدیگر اعتماد کند؟ اگر هیچ کس مسئول نظافت پس از خود نیست چگونه می توانیم در یک محیط سالم زندگی کنیم؟ اگر والدین در قبال فرزندانشان مسئول نباشند و بچه ها وظیفه ای برای کارهای خانه یا تکالیف خود را نداشته باشند… چه اتفاقی می افتد؟ اگر بچه های دیگر پارک مسئول نبودند و خطرناک بازی می کردند چه؟

همه ما در جامعه اگر بخواهیم در کنار هم ایمن زندگی کنیم باید با مسئولیت پذیری رفتار کنیم.

منبع: www.toppr.com

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید