ویژگی‌های خدمات Power BI براساس نوع مجوز

خدمات Power BI :

سه نوع مجوز  Power BI برای هر کاربر وجود دارد: رایگان، حرفه‌ای و حق بیمه برای هر کاربر. اینکه کدام کاربر به چه نوع مجوزی نیاز دارد، از طریق محل ذخیره‌سازی محتوا، نحوه تعامل وی با آن محتوا و اینکه آیا آن محتوا از ویژگی‌های Premium استفاده می‌کند، تعیین می‌شود. محل ذخیره‌سازی محتوا توسط نوع مجوز سازمان شما تعیین می‌شود. خدمات Power BI

مجوز و انواع مجوزهاویژگی‌های خدمات Power BI براساس نوع مجوز

مجوز و انواع مجوزها

یک نوع مجوز، مجوز مبتنی بر ظرفیت Power BI Premium، به کاربران دارای مجوز رایگان اجازه می‌دهد تا براساس محتوای فضای کاری اختصاص یافته به ظرفیت Premium عمل کنند. خارج از ظرفیت Premium، یک کاربر با مجوز رایگان فقط می‌تواند از سرویس Power BI برای اتصال به داده‌ها و ایجاد گزارش‌ها و داشبورد در My Workspace استفاده کند. آنها نمی‌توانند محتوا را با دیگران به اشتراک بگذارند یا محتوا را در سایر فضاهای کاری منتشر کنند.

BI Premium چیست؟

مجوز Power BI با مجوز رایگان و Pro برای هر کاربر فقط از ظرفیت مشترک و محدود برای پردازش محتوا استفاده می‌کند. اگر محتوا در آن ظرفیت مشترک ذخیره شود، کاربرانی که مجوز Power BI Pro به آنها اختصاص داده شده است می‌توانند فقط با سایر کاربران Power BI Pro همکاری کنند. آنها می‌توانند از محتوای به اشتراک گذاشته شده توسط کاربران دیگر استفاده کنند، محتوا را در فضای کاری برنامه منتشر کنند، داشبورد را به اشتراک بگذارند و در داشبورد و گزارش مشترک شوند. وقتی فضای کاری در ظرفیت Premium باشد، کاربران حرفه‌ای ممکن است محتوا را به کاربرانی که مجوز Power BI Pro ندارند توزیع کنند.

هنگام استفاده از مجوزهای Premium برای هر کاربر، محتوای ایجاد شده توسط کاربر مجاز Premium در هر کاربر فقط با سایر کاربران دارای مجوز Premium قابل اشتراک گذاری است، مگر اینکه آن محتوا به طور خاص در یک فضای کاری با ظرفیت Premium قرار گیرد. توضیحات زیر خلاصه‌ای از قابلیتهای اساسی هر نوع مجوز است.

ویژگی‌های خدمات Power BI

  • نوع مجوز قابلیت‌ها هنگامی که فضای کاری در ظرفیت مشترک است قابلیت‌های اضافی وقتی فضای کاری در ظرفیت Premium باشد.
  • در Power BI (رایگان) دسترسی به محتوا در My Workspace محتوای به اشتراک گذاشته شده با آنها را مصرف کنید.
  • در Power BI Pro محتوای خود را در سایر فضاهای کاری منتشر کنید، داشبورد را به اشتراک بگذارید، در داشبورد و گزارش مشترک شوید، با کاربرانی که پروانه Pro دارند اشتراک بگذارید. توزیع محتوا به کاربرانی که مجوز رایگان دارند.
  • Power BI Premium برای هر کاربر انتشار محتوا در سایر فضاهای کاری، اشتراک داشبورد، اشتراک داشبورد و گزارش، اشتراک با کاربرانی که دارای مجوز Premium برای هر کاربر هستند توزیع محتوا به کاربرانی که مجوزهای رایگان و Pro دارند.

توجه داشته باشید

Power BI، Power BI Premium Gen2 را به عنوان یک پیش نمایش معرفی کرده است که با بهبود موارد زیر تجربه Power BI Premium را بهبود می‌بخشد:

خدمات Power BI

  • کارایی
  • صدور مجوز برای هر کاربر.
  • مقیاس بزرگتر
  • سنجه‌های بهبود یافته
  • خودکارسازی
  • کاهش سربار مدیریت
نوشتهٔ پیشین
گزارش بازخورد در کانون ارزیابی و توسعه مدیران چیست؟(قسمت دوم)
نوشتهٔ بعدی
ارزیابی ۳۶۰ درجه در کانون ارزیابی و توسعه مدیران چیست؟
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

آخرین مطالب


گوگل با معرفی مدل جدید زبان بزرگ خود (LLM)، Gemini…
گوگل بارد Bard یک چت بات، انقلابی برای هوش مصنوعی…
چگونه یک متخصص BI تبدیل؟ این یک مسیر خطی نیست،…
برنامه Microsoft Power BI خود را به عنوان یک ابزار…
Api‌های POWER BI REST (رابط‎‌های برنامه نویسی برنامه) یک مجموعه…
فهرست