پایگاه-داده-موازیی

یک سیستم پایگاه داده موازی به منظور بهبود عملکرد، از طریق موازی سازی عملیات مختلف از قبیل بارگذاری دیتا، ایجاد شاخص‌ها، و ارزیابی Query‎ ها بکار می‌رود.

پایگاه داده‌های موازی فرآیند پردازش و ورودی و خروجی را با استفاده از چند پردازنده و دیسک به صورت موازی بهبود می‌بخشند.

سیستم‌های پایگاه داده‌ای متمرکز به اندازه کافی قدرت رسیدگی به چنین برنامه‌هایی را ندارند. در پردازش موازی عملیات بسیاری به صورت همزمان انجام می‌شود، همانند پردازش سریالی که مراحل محاسباتی به ترتیب انجام می‌شوند.

پایگاه داده موازی

پایگاه داده‌های رابطه‌ای به دو گروه تقسیم می‌شوند:

  • معماری چند پردازنده
  • معماری ترکیبی

معماری چند پردازنده شامل موارد زیر می‌باشد:

  • Shard Memory

در علم کامپیوتر حافظه به اشتراک گذاشته شده حافظه‌ای است که ممکن است به صورت همزمان توسط برنامه‌های چندگانه با یک هدف به منظور برقراری ارتباط بین آنها و یا اجتناب از کپی‌های بیش از حد استفاده می‌شود.

حافظه مشترک یک ابزار کارآمد جهت انتقال اطلاعات بین برنامه‌ها است. بسته به Context برنامه‌ها ممکن است بر روی یک پردازنده تک و یا چند پردازنده مجزا اجرا شوند.

پایگاه داده موازی

  • Shared disk architecture

یک دیسک به اشتراک گذاشته شده در واقع یک معماری محاسباتی توزیع شده است که در آن تمام cluster nodes قابل دسترسی هستند. این تضاد با معماری به اشتراک گذاشته نشده است که تمام Nodeها تنها دسترسی به دیسک‌های مجزا دارند.

پردازنده‌های چندگانه می‌توانند به طور مستقیم از طریق شبکه اینترکام به تمام دیسک‌ها دسترسی داشته باشند و هر پردازنده دارای حافظه Local می‌باشد.

پایگاه داده موازی

  • shared-nothing architecture

یک معماری مشترک، یک معماری محاسباتی توزیع شده است که در آن هر Node مستقل و خودکفا است و هیچ نقطه‌ی متضادی در سیستم وجود ندارد. جایی که هر Node دارای ذخیره‌سازی انبوه و همچنین حافظه اصلی است.

  • معماری ترکیبی

معماری ترکیبی شامل موارد زیر می‌باشد:

  • معماری حافظه غیرمجاز (NUMA) که شامل دسترسی non-uniform memory است. پایگاه داده موازی
  • خوشه‌ای که توسط یک گروه از کامپیوترهای متصل تشکیل شده است. پایگاه داده موازی

این سوئیچ‌ها و یا hubها برای اتصال کامپیوتر‌های مختلف استفاده می‌شود. پایگاه داده موازی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید