یک سیستم پایگاه داده موازی به منظور بهبود عملکرد, از طریق موازی سازی عملیات مختلف از قبیل بارگذاری دیتا, ایجاد شاخص ها, و ارزیابی Query ها بکار می رود.

پایگاه داده های موازی فرآیند پردازش و ورودی و خروجی را با استفاده از چند پردازنده و دیسک به صورت موازی بهبود می بخشند.

سیستم های پایگاه داده ای متمرکز به اندازه کافی قدرت رسیدگی به چنین برنامه هایی را ندارند. در پردازش موازی عملیات بسیاری به صورت همزمان انجام می شود, همانند پردازش سریالی که مراحل محاسباتی به ترتیب انجام می شوند.

پایگاه داده های رابطه ای به دو گروه تقسیم می شوند:

  • معماری چند پردازنده
  • معماری ترکیبی

معماری چند پردازنده شامل موارد زیر می باشد:

  • Shard Memory

در علم کامپیوتر حافظه به اشتراک گذاشته شده حافظه ای است که ممکن است به صورت همزمان توسط برنامه های چندگانه با یک هدف به منظور برقراری ارتباط بین آنها و یا اجتناب از کپی های بیش از حد استفاده می شود.

حافظه مشترک یک ابزار کارآمد جهت انتقال اطلاعات بین برنامه ها است. بسته به Context برنامه ها ممکن است بر روی یک پردازنده تک و یا چند پردازنده مجزا اجرا شوند.

پایگاه داده موازی

  • Shared disk architecture

یک دیسک به اشتراک گذاشته شده در واقع یک معماری محاسباتی توزیع شده است که در آن تمام cluster nodes قابل دسترسی هستند.

این تضاد با معماری به اشتراک گذاشته نشده است که تمام Node  ها تنها دسترسی به دیسک های مجزا دارند.

پردازنده های چندگانه می توانند به طور مستقیم از طریق شبکه اینترکام به تمام دیسک ها دسترسی داشته باشند و هر پردازنده دارای حافظه Local می باشد.

 

  • shared-nothing architecture

یک معماری معماری مشترک, یک معماری محاسباتی توزیع شده است که در آن هر Node مستقل و خودکفا است و هیچ نقطه ی متضادی در سیستم وجود ندارد.  جایی که هر Node دارای ذخیره سازی انبوه و همچنین حافظه اصلی است.

 

  • معماری ترکیبی

معماری ترکیبی شامل موارد زیر می باشد:

  • معماری حافظه غیرمجاز (NUMA) که شامل دسترسی non-uniform memory است.
  • خوشه ای که توسط یک گروه از کامپیوترهای متصل تشکیل شده است.

این سوئیچ ها و یا hub ها برای اتصال کامپیوتر های مختلف استفاده می شود.

 

پاسخ دهید