اهمیت هوش تجاری

اهمیت و نقش هوش تجاری در مدیریت سرمایه های انسانی

هر سازمان یا بطور کلی هر کسب و کار ، برای انجام یک ماموریت خاص ایجاد گردیده ، و بالطبع در جهت انجام این ماموریت ، نیازمند طرح ریزی یک استراتژی واحد و به تبع آن سیستم مدیریتی متشکل از فرآیندها، روش ها و دستورالعمل ها و یک ساختار سازمانی مناسب است، که شرایط لازم و زمینه های مساعد و مناسب را برای انجام ماموریت مورد نظر و نیل به اهداف فراهم نماید . حضور موفق و پایدار یک کسب و کار در عرصه رقابت های اقتصادی مستلزم بکارگیری اصولی منابع و کسب خروجی های مورد انتظار است. این بحث مهم تنها در سایه مدیریت علمی و کاربردی در کلیه حوزه های کسب و کار محقق می گردد.

هوش تجاری مدیریت منابع انسانیمدیریت سرمایه های انسان

مدیریت علمی و کاربردی در کسب و کار به این مفهوم است که داده های حاصل از اجرای سیستم مدیریت سازمان گردآوری شده و بمنظور تبدیل آن به اطلاعات عملی آماده سازی گردد ، در این مسیر هوش تجاری بعنوان فرآیندی فناورانه و تکنولوژی محور با استفاده موثر از نرم افزار و خدمات برای انتقال داده ها بمنظور تبدیل به اطلاعات، نقش مهمی را ایفا می نماید. این اطلاعات عملی در نهایت منجر به تصمیمات استراتژیک و راهبردی در کسب و کارخواهد شد. مدیریت سرمایه های انسانی

در حقیقت هوش تجاری بعنوان یک ابزار تکنولوژی محور بر اساس تحلیل داده ها به مدیران و صاحبان کسب و کار کمک می کند که بدانند چه عواملی در موفقیت یا شکست کسب و کارشان موثر است. هوش تجاری در کلیه حوزه های سازمانی، در جهت افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها، کاهش ضایعات، دوباره کاری ها و … مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از هوش تجاری سازمان ها قادر خواهند بود در حوزه های مختلف، زمینه های لازم برای بهبود را ایجاد نمایند. مدیریت سرمایه های انسانی

مدیریت سرمایه های انسان

حوزه منابع انسانی

حوزه منابع انسانی یکی از مهمترین بخش های هرسازمان است. ضروری است، این دارایی ارزشمند که امروزه بعنوان مهمترین و با ارزش ترین دارایی هر سازمان محسوب می گردد، در تمامی ابعاد و درجهت توسعه توانمندی ها تحت مدیریت علمی و کاربردی قرار گرفته که هوش تجاری بعنوان ابزاری نوین و کارآمد زمینه و بستر لازم را دراین مسیر فراهم می نماید. هوش تجاری بعنوان یک ابزار تصمیم ساز کلیه پردازش های این واحد را مدیریت نموده و امکان دسترسی دقیق، بهنگام و جامع به داده های سامانه های مختلف و همچنین امکان انجام تجزیه و تحلیل نیروی انسانی و ارائه گزارش های جامع را فراهم می نماید. ذیلا به مواردی از کاربرد هوش تجاری در حوزه منابع انسانی اشاره شده است. مدیریت سرمایه های انسانی

برای مثال قرار است از امسال سازمان میزان پاداش های پرداختی به کارکنان خود را افزایش دهد. سوالاتی که باید به آنها پاسخ داده شود عبارتند از :

 • میزان بازدهی سرمایه به چه میزان است؟
 • آیا این امر باعث بروز مشکلات مالی جدید می شود با نه؟
 • آیا این عمل باعث ایجاد تغییر در وفاداری پرسنل به سازمان خواهد شد یا خیر؟

برای پاسخ گویی مناسب کارکنان منابع انسانی نیازمند دستیابی به اطلاعات حیاتی ارائه شده توسط ابزار تحلیلی تهیه شده توسط واحد فناوری اطلاعات هستند. برای جمع آوری این اطلاعات نیاز است تا یک بررسی مناسب بر روی تمام داده های مرتبط با فرآیندهای منابع انسانی که در سامانه های مختلف قرار دارد انجام شود. هوش تجاری می تواند داده های ضروری و مورد نیاز را جذب و بستری برای انتقال آن فراهم کند. که در نهایت این امر موجب افزایش بهره وری در سیستم کسب و کار خواهد شد.

مدیریت سرمایه های انسان

از داده‌های ناهمگون تا اطلاعات یکپارچه:

بسیاری از شرکت ها در حال مبارزه با مشکل داده های نا همگونی هستند. که در سامانه های مختلف مربوط به منابع انسانی و یا هر واحد دیگر به طور غیر یکپارچه قرار دارند.

گام اول، استخراج و ترکیب داده ها از سامانه های مختلف منابع انسانی می باشد. این یکپارچه سازی، بستری مناسب برای پیاده سازی سیستم های هوش تجاری در سازمان فراهم می نماید. برای مثال واحد منابع انسانی یک مجموعه می تواند با مطالعه تحلیل های صورت گرفته بر روی داده های مربوط به واحد خود، میزان کارایی پرسنل در نزدیک شدن به اهداف از پیش تعیین شده سازمان را بررسی نماید و در صورتی که کمبودی را در این حوزه احساس نماید می تواند با بررسی نقاط ضعف اقدام به جابجایی و یا حتی استخدام نیرو نماید. با دستیابی به داده ها در سامانه های مختلف منابع انسانی، شرکت ها می توانند اقدام به ایجاد پایه های اطلاعاتی نموده و با استفاده از آن میزان تاثیرگذاری سیاست ها در سازمان و یا میزان نزدیک شدن سازمان به اهداف مورد نظر اندازه گیری نمایند.

تعیین معیار، بهترین روش برای افزایش ارزش کسب و کار:

با انجام مقایسه های معمول در حوزه نیروی کار، این واحد می تواند اهداف مناسبی را در سازمان تنظیم نماید. برای مثال یک شرکت می تواند میزان نیاز منابع انسانی، پرداخت خسارات، مالیات ها و همچنین هزینه سلامت کارکنان خود در آینده را با استفاده از ابزارهای هوش تجاری و اصلاح امور اداری پیش بینی نماید. اطلاعات دیگری که سازمان ها به شدت به آن احتیاج دارند توانایی ها و استعدادهای کارکنان خود می باشد. با استفاده از ابزارهای هوش تجاری می توان نوع توانایی های سازمان را کشف کرد و کمبودهای آن را با استفاده از تحلیل های بهنگام به اطلاع واحد منابع انسانی رساند تا آن واحد با توجه به سیاست های سازمان اقدام به رفع این نواقص نماید.

ارتباط میان ارزش نیروی کار و عملکردهای مالی:

هوش تجاری یک روش مهم در بررسی ارزش سازمان در زمینه نیرو انسانی می باشد؛ زیرا می تواند داده های مربوط به کارکنان را با داده های مالی مرتبط نماید. این سیستم ها می توانند پلی ارتباطی باشند برای بررسی میزان تاثیر گذاری کارکنان بر روندهای جاری سازمان ها از قبیل میزان درآمد، میزان هزینه ها و همچنین نحوه انجام امور محول شده بر آنها. مدیریت سرمایه های انسانی

مدیریت سرمایه های انسان

چگونه سیستم های هوش تجاری از بحث تصمیم سازی در واحد منابع انسانی پشتیبانی می‌کنند؟

 • ارائه دقیق و به موقع اطلاعات.
 • امکان بررسی وضعیت سازمان بعد از پیاده سازی یک سیاست خاص.
 • امکان بررسی روند فرآیندها در سازمان با توجه به نیروی انسانی به کار گرفته شده.
 • افزایش اطلاعات مفید مربوط به کسب و کار : استفاده از KPI ها به منظور بررسی امکان رسیدن به اهداف مدیریت.
 • مدیریت آموزش و یادگیری پرسنل : تحلیل و بررسی وضعیت دانش سازمان و پرسنل و رفع نواقص آنها.
 • بهینه سازی و کاهش هزینه ها : امکان بررسی میزان حقوق کارکنان با توجه به اطلاعات مربوط به درآمد سازمان.
 • مدیریت جذب نیرو : امکان تصمیم گیری در خصوص میزان جذب نیرو.
 • مدیریت بهره برداری و بهره وری: امکان بررسی وضعیت ساعات بیکاری و تخصیص وظایف در صورت نیاز و اعلام زمان بیکاری در ساعات ممکن.

با پیاده سازی سیستم‌های هوش تجاری در واحد منابع انسانی امکان پاسخ گویی به سوالات زیر بسیار ساده خواهد شد:

 • آیا برنامه های جذب نیرو در سازمان شرایطی را فراهم خواهد کرد. که سازمان تبدیل به یک سازمان تربیت کننده مدیر باشد و نه استخدام کننده مدیر؟
 • آیا کارکنان سازمان آماده تبدیل شدن به مدیران سازمان هستند؟
 • نیاز سازمان در حوزه نیروی کار در آینده چگونه خواهد بود؟
 • کدامیک از کارکنان لایق تشویق و کدامیک لایق تنبیه هستند؟
 • پیدا کردن کارکنان ناراضی و رفع مشکلات احتمالی آنها قبل از آنکه وی تصمیم به ترک سازمان کند.
 • پیدا کردن شکاف های احتمالی میان مدیران و کارکنان عادی.

نتیجه‌گیری

توجه داشته باشید که پاسخ گویی به این سوالات می تواند. باعث شکوفایی و رفع بسیاری از مشکلات در سازمان شود. و سیستم های هوش تجاری امکان پاسخ گویی سریع تر و دقیق تر به اینگونه سوالات را برای سازمان فراهم خواهند کرد. مدیریت سرمایه های انسانی

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید