در این مقاله فعالسازی Automatic page refresh را در Power BI Service مورد بررسی قرار می دهیم.

Automatic page refresh در Power BI service

شما می توانید  automatic page refresh intervals را برای گزارشاتی که بر روی Power BI Desktop تهیه شده اند و بر روی Power bi Service منتشر شده اند را نیز فعال کنید.

مراحل پیکره بندی Automatic page refresh برای گزارشاتی که بر روی Power BI service قرار دارند شبیه مراحل پیکره بندی power BI desktop می باشد, تصویر پایین مراحل پیکره بندی page refresh  را برای Power bi service نشان می دهد.

Automatic page refresh در Power BI service
Automatic page refresh در Power BI service
  • Automatic Page Refresh slider – برای روشن و خاموش کردن Page refresh
  • Page refresh interval value – عدد مربوط به بازه زمانی به روز رسانی که باید Whole number باشد.
  • Page refresh interval unit – واحد بازه زمانی به روز رسانی

Page refresh intervals

Page refresh intervals در Power BI Service تحت تاثیر نوع فضای کار قرار می گیرد که انواع گزارشات ز را شامل می شود:

  • انتشار یک گزارش در فضایی که automatic page refresh در آن فعال است.
  • ویرایش page refresh interval در فضایی که قبلا وجود داشته است.
  • ایجاد مستقیم یک گزارش در Service

Power BI Desktop محدودیتی برای refresh interval ندارد; فاصله زمانی به روز رسانی می تواند هر ثانیه تکرار شود.

اگر چه, هنگامی که گزارشات بر روی Power BI service منتشر می شوند, محدودیت های خاصی اعمال می شود, که در قسمت پایین به توضیح آن می پردازیم.

محدودیت در Refresh intervals

Page refresh intervals در Power BI Service تحت تاثیر نوع فضای کار قرار می گیرد که انواع گزارشات ز را شامل می شود:

  • انتشار یک گزارش در فضایی که automatic page refresh در آن فعال است.
  • ویرایش page refresh interval در فضایی که قبلا وجود داشته است.
  • ایجاد مستقیم یک گزارش در Service

Power BI Desktop محدودیتی برای refresh interval ندارد; فاصله زمانی به روز رسانی می تواند هر ثانیه تکرار شود.

اگر چه, هنگامی که گزارشات بر روی Power BI service منتشر می شوند, محدودیت های خاصی اعمال می شود, که در قسمت پایین به توضیح آن می پردازیم.

محدودیت در Refresh intervals

در Power BI Service, محدودیت های automatic page refresh  , براساس عواملی مانند Workspace و اینکه آیا از Premium services استفاده می شود, اعمال می شود.

برای توضیح نحوه عملکرد, اجازه دهید توضیحاتی در باره Capacities و Workspace بدهیم.

Capacities یک مفهوم اصلی PowerBI می باشدکه مجموعه ای از منابع را نشان می دهد. (Storage, Processor و Memory) که به منظور Host و تحویل محتوای PowerBI استفاده می شود. Capacities یا به صورت مشترک و یا به صورت اختصاصی می باشند. یک ظرفیت مشترک با دیگر کاربران Microsoft به اشتراک گذاشته می شود, در حالی که یک ظرفیت اختصاصی کاملا در اختیار یک مشتری واحد می باشد.

در ظرفیت مشترک, حجم کار بر روی منابع محاسباتی مشترک با سایرمشتریان اجرا می شود. از آنجایی که Capacity وظیفه اشتراک منابع را بر عهده دارد, محدودیت هایی برای اشتراک منصفانه منابع در نظر گرفته می شود, مانند تعیین حداکثر اندازه مدل (1GB) و حداکثر بازه زمانی به روز رسانی روزانه (هشت بار در روز).

Power bi workspaces در ظرفیت های مختلفی قرار دارند و نمایانگر امنیت, همکاری و استقرار می باشند. هرکاربر Power bi یک Workspace اختصاصی تحت عنوان My Workspace دارد. Workspace های بیشتری نیز میتواند به منظور برقراری همکاری و استقرار به وجود بیایند, که با عنوان Workspaces شناخته می شود. به صورت پیش فرض, Workspaces (شامل Workspace های اختصاصی ) در ظرفیت مشترک تشکیل می شوند.

جدول جزئیات بیشتری را در مورد این ویژگی و محدودیت های هر نوع ظرفیت و Storage mode توضیح می دهد.

Storage Mode Dedicated Capacity Shared Capacity
Direct Query Supported – Yes.
Minimum refresh interval – 1 second
Capacity admin override – Yes.
Supported – Yes.
Minimum refresh interval – 30 minutes
Capacity admin override – No.
Import Supported – No.
Minimum refresh interval – N/A.
Capacity admin override – N/A.
Supported – No.
Minimum refresh interval – N/A.
Capacity admin override – N/A.
Mixed Mode (DQ + others) Supported – Yes.
Minimum refresh interval – 1 second
Capacity admin override – Yes.
Supported – Yes.
Minimum refresh interval – 30 minutes
Capacity admin override – No.
Live connect AS Supported – No.
Minimum refresh interval – N/A.
Capacity admin override – N/A.
Supported – No.
Minimum refresh interval – N/A.
Capacity admin override – N/A.
Live connect PBI Supported – No.
Minimum refresh interval – N/A.
Capacity admin override – N/A.
Supported – No.
Minimum refresh interval – N/A.
Capacity admin override – N/A.

هنگام انتشار گزارش فعال سازی   automatic page refresh از Power BI Desktop به Service , باید Credential را برای منبع داده DirectQuery  در Setting   تنظیم کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید