Shop

دوره آموزشی

Data Mining(داده کاوی)

850,000 تومان
دوره آموزشی

Data Warehouse(طراحی و پیاده سازی انبار داده)

1,500,000 تومان
دوره آموزشی

DAX و مدل سازی داده ها

1,000,000 تومان
دوره آموزشی

SQL Server Administration

1,500,000 تومان
بسته آموزشی

بسته آموزشی SQLServer Integration Services

265,000 تومان
بسته آموزشی

بسته آموزشی ارزیابی شونده در کانون

289,000 تومان
بسته آموزشی

بسته آموزشی پایتون مقدماتی

285,000 تومان
بسته آموزشی

بسته آموزشی تربیت ارزیاب حرفه ای کانون ارزیابی

495,000 تومان
بسته آموزشی

بسته آموزشی صفر تا صد اینستاگرام

950,000 تومان
بسته آموزشی

بسته آموزشی فروش در اینستاگرام

850,000 تومان
فهرست