کیسان راه کار های خلاقانه و بهینه ای را برای بالا بردن سرعت و دقت تصمیم در فرآیند تبدیل داده به اطلاعات به سازمان ها پیشنهاد داده است. قبل از اینکه بتوانیم بهترین راهکار را انتخاب کنیم باید زیرساخت و میزان آمادگی سازمان شما بررسی شود. هوش تجاری صرفاً فنی نیست و بخش عمده ای از این فرآیند انسانی و مدیریتی است.

راهکار هوش تجاری قادر به مدیریت حجم بسیار بالای داده های نامنظم و ساختار نیافته بوده و هدف اصلی آن شناسایی و توسعه و یا اتخاذ تصمیمات استراتژیک جدید بر پایه داده های به دست آمده است. در واقع هدف اصلی و نهایی BI فراهم کردن امکان تفسیر ساده داده های موجود، با سرعت و دقت بالاست.

  • راهکار هوش تجاری و داشبورد مدیریت بازرگانی و فروش
  • راهکار هوش تجاری و داشبورد مدیریت تولید و مواد
  • راهکار هوش تجاری و داشبورد کنترل موجودی و انبار
  • راهکار هوش تجاری و داشبورد مدیریت تعمیرات و نگهداری
  • راهکار هوش تجاری و داشبورد مدیریت تدارکات
  • راهکار هوش تجاری و داشبورد مدیریت کیفیت
  • راهکار هوش تجاری و داشبورد مدیریت مالی
  • راهکار هوش تجاری و داشبورد مدیریت منابع انسانی
  • راهکار هوش تجاری و داشبورد مدیریت بهره وری