توسط دپارتمان آموزش کیسان دپارتمان آموزش کیسان بدون دیدگاه

آخرین تغییرات پاور بی ای دسکتاپ

در آخرین نسخه پاور بی ای دسکتاپ (Power BI Desktop) چه تغییرات مهمی رخ داده است؟

آخرین تغییرات پاور بی ای دسکتاپ تا لحظه نگارش این مقاله ۲۵ فروردین ۹۷ به بروز رسانی تاریخ April 2018 Update (2.57.5068.501) بر میگردد.

ادامه مطلب