توسط دپارتمان آموزش کیسان دپارتمان آموزش کیسان بدون دیدگاه

مفاهیم انباره داده

مفاهیم انباره داده

 

collaboration desk

(OLTP   ( Online Transaction Processing

این سیستم‌ها کار پردازش و ذخیره‌سازی داده‌ها بروی OLTP DataBase را انجام می‌دهند و برای اهداف اصلی سازمان طراحی می‌شوند. سیستم‌های ERP  و MIS نمونه‌هایی از این سیستم می‌باشند.

ادامه مطلب

توسط دپارتمان آموزش کیسان دپارتمان آموزش کیسان بدون دیدگاه

برگزاری دوره طراحی Data Warehouse در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

دوره طراحی انباره داده برای کارکنان واحد فناوری اطلاعات شرکت توزیع نیروی برق تهران به مدت ۳۰ ساعت، اجرا گردید.

سر فصل‌هایی که در این دوره مورد توجه قرار گرفت عبارت‌است از:

Data Warehouse Design (6 Hours)
Extract, Transform & Load Data (15 Hours)
Implementing Multi-Dimensional Model (24 Hours)
Implementing Tabular Model (6 Hours)
Reporting & Dashboard Design (6 Hours)
Elementary Data Mining (9 Hours)
Data Mining Concepts
Implementing Mining Structure
Implementing Mining Model
Browsing & Querying Mining Models
Data Mining Client in Excel using the Data Mining Ribbon

در صورت تمایل به اجرای این آموزش در سازمانتان با ما تماس بگیرید.