انواع فیلترها در گزارشات Power BI

فیلترها به یک صورت رفتار نمیکنند چون به یک شکل ایجاد نشده‌اند. اینکه چطور آنها را بوجود آورده‌اید بر روی رفتار آنها تأثیر‌گذار خواهد بود. در این مقاله قصد داریم انواع فیلتر‌ها را شرح دهیم.

انواع روش‌های ایجاد فیلترها

هوش تجاری کیسان

اجازه دهید با دو نوع معمول فیلترها شروع کنیم: دستی (Manual)و خودکار (Automatic)

فیلترهای دستی

فیلترهای دستی شامل فیلترهایی هستند که توسط گزارش‌ساز با Drag و Drop کردن در هر جایی در Filter pane ایجاد شده‌اند. کاربرانی که اجازه ویرایش دارند می‌توانند فیلترها را در Filter pane جدید ویرایش، Clear، حذف، پنهان و قفل کرده و یا تغییر نام داده و مرتب‌سازی کنند.

فیلترهای خودکار

فیلترهای خودکار فیلترهایی هستند که به صورت خودکار در هنگام ایجاد ویژوال به آن اضافه می‌شوند. این فیلترها براساس ستون‌هایی هستند که ویژوال شما را بوجود آورده‌اند. کاربران دارای اجازه ویرایش، می‌توانند آنها را ویرایش، حذف، Clear، قفل، پنهان کرده و تغییر نام داده یا مرتب‌سازی کنند. البته نمی‌توانند فیلترهای خودکار را پاک کنند به این دلیل که ویژوال به آن ستون‌ها اشاره دارد.

فیلترهای خیلی پیشرفته

این دسته از فیلترها معمول نیستند، اما اگر در گزارش شما وجود دارند فهم آنها اهمیت دارد. علاوه بر این، ممکن است در ایجاد فیلتر مناسب برای گزارشتان مفید باشند.

فیلترهای Include و Exclude

فیلترهای Include و Exclude برای ویژوال‌هایی که عملکرد Include و Exclude را برای آنها استفاده می‌کنید به صورت خودکار اضافه می‌شوند. کاربران با اجازه ویرایش گزارش، می‌توانند فیلترها را در Filter pane جدید پاک، قفل، پنهان، یا مرتب‌سازی کنند. اما نمی‌توانند آنها را به دلیل اینکه این فیلترها با عملکرد Include و Exclude ویژوال‌ها در ارتباط هستند، Clear، ویرایش کرده و تغییر نام بدهند.

هوش تجاری کیسان

فیلترهای Drill-Down

فیلترهای Drill-Down هنگامی که از یک ویژوال با عملکرد Drill-down استفاده می‌کنید به صورت خودکار اضافه می‌شوند. کاربران با اجازه ویرایش می‌توانند این فیلترها را در Filter pane جدید ویرایش کرده و یا Clear کنند. ولی به دلیل مرتبط بودن به عملکرد Drill-down ویژوال، اجازه پاک، پنهان، قفل و یا تغییر نام و مرتب‌سازی را ندارند. برای برداشتن فیلتر Drill-down بر روی دکمه Drill-down ویژوال کلیک کنید.

هوش تجاری کیسانانواع فیلترها

فیلترهای Cross-Drill

فیلترهای Cross-Drill هنگامی که فیلتر Drill–down از طریق Cross-Filter یا Cross-highlight به ویژوال دیگری در گزارش منتقل می‌شود، به صورت خودکار به Pane جدید اضافه می‌شود. کاربران با اجازه ویرایش گزارش به دلیل اینکه این فیلتر در ارتباط با عملکرد Drill-down می‌باشد، نمی‌توانند عملیات پاک، قفل، پنهان، Clear، تغییر‌نام و مرتب‌سازی را برای این فیلتر انجام دهند. همچنین آنها اجازه ویرایش این نوع فیلتر را نیز به دلیل اینکه از Drilling down ویژوال دیگری ایجاد شده‌اند، ندارند. برای برداشتن فیلتر Drill-down بر روی دکمه Drill-up ویژوالی که فیلتر از آن منتقل شده کلیک کنید.

فیلترهای Drill through

فیلترهای Drill through از طریق ویژگی Drill through از یک صفحه گزارش به صفحه دیگر منتقل می‌شوند. که در Drill through pane قابل مشاهده می‌باشد. دو نوع فیلتر Drill through وجود دارد. نوع اول فیلتری است که از Drill through استفاده می‌کند. ویرایش کنندگان گزارش می‌توانند عملیات ویرایش، پاک، Clear ، پنهان و یا قفل کردن این نوع فیلتر را انجام دهند. نوع دوم فیلتر Drill through می‌باشد که براساس Page-Level Filter صفحه منبع به هدف منتقل می‌شود. ویرایش کنندگان گزارش میتوانند عملیات ویرایش، پاک کردن یا Clear را بر روی این نوع گذار فیلتر Drill through انجام دهند. آنها نمی‌توانند این فیلتر را برای کاربران نهایی قفل یا پنهان کنند.

فیلترهای URL

فیلترهای URL با اضافه کردن یک پارامتر جستجوی URL به pane جدید اضافه می‌شوند. کاربران با اجازه ویرایش گزارش می‌توانند عملیات ویرایش، پاک کردن یا Clear را در Pane جدید انجام دهند. ولی نمی‌توانند عملیات پنهان کردن، قفل کردن، تغییر نام دادن و مرتب کردن را به دلیل مرتبط بودن به پارامتر URL انجام دهند. برای برداشتن فیلتر، لازم است که پارامتر را از URL بردارید.

انواع فیلترها در گزارشات

فیلترهای Pass-through

فیلترهای Pass-through فیلترهای ایجاد شده از طریق Q&A هستند. نویسندگان می‌توانند عملیات پاک کردن، پنهان کردن، یا مرتب کردن این فیلترها را در pane جدید انجام دهند. با این وجود اجازه تغییر نام و ویرایش و Clear یا قفل کردن فیلترها را ندارند.

انواع فیلترها در گزارشات انواع فیلترها

مقایسه انواع فیلترها

این جدول مقایسه آنچه نویسندگان می‌توانند انجام دهند را در انواع فیلترها نشان می‌دهد.

Filter typeEditClearDeleteHideLockSortRename
Manual filtersYYYYYYY
Auto filtersYYNYYYY
Include/Exclude filtersNNYYYYN
Drill-down filtersYYNNNNN
Cross Drill filtersNNNNNNN
Drillthrough filters (Invokes drillthrough)YYYYYNN
Drillthrough filters (Transient)YYYNNNN
URL filters – transientYYYNNNN
Pass Through filtersNNYYNYN

در مقاله بعدی تحت عنوان اضافه کردن فیلتر به گزارشات Power BI به بررسی اجمالی نحوه اضافه کردن فیلترها در سطوح مختلف گزارش خواهیم پرداخت.

نوشتهٔ پیشین
اضافه کردن فیلتر به گزارشات Power BI
نوشتهٔ بعدی
استفاده از Button ها (دکمه‌ها) در Power BI
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

آخرین مطالب


گوگل با معرفی مدل جدید زبان بزرگ خود (LLM)، Gemini…
گوگل بارد Bard یک چت بات، انقلابی برای هوش مصنوعی…
چگونه یک متخصص BI تبدیل؟ این یک مسیر خطی نیست،…
برنامه Microsoft Power BI خود را به عنوان یک ابزار…
Api‌های POWER BI REST (رابط‎‌های برنامه نویسی برنامه) یک مجموعه…
فهرست