فرم دستور اپراتور LIKE در SQL SERVER

اپراتور LIKE

عملگر LIKEدر بند WHEREبرای جستجوی یک الگوی مشخص در یک ستون استفاده می شود.

دو علامت عام وجود دارد که اغلب در ارتباط با عملگر  LIKEاستفاده می شود:

  •  علامت درصد (%) نشان دهنده صفر، یک یا چند کاراکتر است
  •  علامت اندرلاین (_) نشان دهنده یک کاراکتر واحد است

توجه: MS Access به جای علامت درصد (%) از علامت ستاره (*) و به جای زیرخط (_) از علامت سوال (؟) استفاده می کند.

علامت درصد و خط زیر در ترکیب هم قابل استفاده است!

فرمت دستور LIKE

,SELECT column1, column2
FROM table_name
;WHERE columnN LIKE pattern

نکته: همچنین می توانید با استفاده از عملگرهایANDیا OR، چند شرط را ترکیب کنید.

در اینجا چند نمونه وجود دارد که عملگرهایLIKE مختلف را با علامت های ‘%’ و ‘_’ نشان می دهد:

LIKE

LIKE

جدول زیر جدول کامل “مشتریان” را از پایگاه داده نمونه Northwind نشان می دهد:

LIKE

LIKE

مثال های LIKE

عبارت SQL زیر همه مشتریانی را انتخاب می کند که  CustomerName آنها با “a” شروع می شود:

SELECT * FROM Customers
;’%WHERE CustomerName LIKE ‘a

دستور SQL زیر همه مشتریان با نام CustomerName را انتخاب می کند که با “a” شروع می شود و حداقل 3 کاراکتر طول دارد:

SELECT * FROM Customers
;’%__WHERE CustomerName LIKE ‘a

عبارت SQL زیر همه مشتریان با نام تماس را انتخاب می کند که با “a” شروع و با “o” ختم می شود:

SELECT * FROM Customers
;’WHERE ContactName LIKE ‘a%o
نوشتهٔ پیشین
فرم دستور توابع MIN و MAX در SQL SERVER
نوشتهٔ بعدی
4 نکته اساسی و مهم هوش تجاری و هوش مصنوعی در حوزه تصمیم‌گیری مبتنی بر داده
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

آخرین مطالب


گوگل با معرفی مدل جدید زبان بزرگ خود (LLM)، Gemini…
گوگل بارد Bard یک چت بات، انقلابی برای هوش مصنوعی…
چگونه یک متخصص BI تبدیل؟ این یک مسیر خطی نیست،…
برنامه Microsoft Power BI خود را به عنوان یک ابزار…
Api‌های POWER BI REST (رابط‎‌های برنامه نویسی برنامه) یک مجموعه…
فهرست