داشبوردهای منابع انسانی (HR) ابزار قدرتمندی برای سازمان ها هستند تا به طور موثر نیروی کار خود را مدیریت کنند. این داشبوردها به مدیران منابع انسانی یک نمایش بصری در زمان واقعی از شاخص های عملکرد کلیدی (KPI) ارائه می دهند و آنها را قادر می سازد تا تصمیمات آگاهانه ای از مدیریت عملکرد بگیرند. در این مقاله، مزایای داشبوردهای منابع انسانی، معیارهای کلیدی که از آنها پیروی می‌کنند و بهترین شیوه‌های استفاده از آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

 هوش تجاری

4 مزیت داشبورد منابع انسانی

1.بهبود تصمیم‌گیری

داشبوردهای منابع انسانی داده‌های بی‌درنگ را در مورد معیارهای کلیدی مانند جابجایی کارمندان، کارکنان نزدیک به بازنشستگی و عملکرد ارائه می‌کنند و به مدیران منابع انسانی اجازه می‌دهند تا تصمیمات مبتنی بر داده‌ها را در مورد مدیریت کارکنان بگیرند.

2.افزایش بهره‌وری

با ارائه یک راه سریع و آسان به مدیران برای دسترسی به داده های مهم منابع انسانی، داشبوردهای منابع انسانی می توانند با کاهش زمان صرف شده برای ورود و تجزیه و تحلیل دستی داده ها، به بهبود بهره وری کمک کنند.

3.ارتباطات پیشرفته

داشبوردهای منابع انسانی نمایشی بصری از معیارهای کلیدی منابع انسانی ارائه می‌دهند و مدیران را برای انتقال اطلاعات مهم به ذینفعان مانند رهبران ارشد و کارمندان آسان‌تر می‌کنند.

4.انطباق بهبود یافته

داشبوردهای منابع انسانی می توانند به سازمان ها کمک کنند تا با پیگیری معیارهای انطباق کلیدی مانند نرخ تکمیل آموزش و معیارهای تنوع، مطابق با مقررات و سیاست ها بمانند.

هوش تجاری و منابع انسانی

4 معیار کلیدی پیگیری در داشبوردهای منابع انسانی

1.جابجایی کارکنان

این معیار تعداد کارمندانی را که در یک دوره معین سازمان را ترک می کنند، پیگیری می کند. نرخ های جابجایی بالا می تواند نشان دهنده مشکلات مربوط به مشارکت کارکنان، حفظ یا سایر عوامل باشد.

2.غیبت

این معیار تعداد روزهای غیبت کارمندان را در یک دوره معین پیگیری می‌کند. نرخ بالای غیبت می‌تواند نشان‌دهنده مشکلات روحی کارمندان، حجم کاری یا عوامل دیگر باشد.

3.عملکرد

داشبوردهای منابع انسانی می توانند معیارهای عملکرد کارکنان مانند عملکرد فروش، امتیازات رضایت مشتری و معیارهای بهره‌وری را پیگیری کنند. این معیارها می تواند به مدیران کمک کند تا کارکنان با عملکرد بالا و مناطقی را که ممکن است به آموزش یا پشتیبانی اضافی نیاز باشد، شناسایی کنند.

4.تنوع

 داشبوردهای منابع انسانی می توانند معیارهایی مانند نمایندگی جنسیت و نژاد، برابری دستمزد و مشارکت کارکنان را پیگیری کنند. این معیارها می توانند به سازمان ها کمک کنند تا زمینه های بهبود را شناسایی کرده و پیشرفت را در طول زمان پیگیری کنند.

نمونه داشبورد منابع انسانی کیسان

این نمونه داشبورد منابع انسانی به سازمان شما کمک می‌کند، داده‌های منابع انسانی را ارزیابی و بررسی کند. داشبوردهای منابع انسانی شرکت هوش تجاری کیسان کلیه فرآیندهای جذب تا استخدام و اتمام خدمت کارکنان را به صورت یکپارچه بررسی می‌کند.

hrkeysun

 

نتیجه

داشبوردهای منابع انسانی ابزاری قدرتمند برای سازمان ها برای مدیریت موثر نیروی کار خود هستند. داشبوردهای منابع انسانی با ارائه داده‌های بی‌درنگ در مورد معیارهای کلیدی می‌توانند به مدیران منابع انسانی کمک کنند تا در مورد مدیریت کارکنان تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر داده‌ها، بهبود بهره‌وری، افزایش ارتباطات و سازگاری با مقررات و سیاست‌ها را بگیرند. برای اطمینان از موثر بودن داشبوردهای منابع انسانی، سازمان ها باید KPI خود را تعریف کنند، فناوری مناسب را انتخاب کنند، از صحت داده ها اطمینان حاصل کنند و به طور موثر ارتباط برقرار کنند.

منابع

http://www.aihr.com

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید