پشتیبانی از Heat Map در نسخه مارس ۲۰۱۹ Power Bi Desktop

یکی از ویژگی های اضافه شده در نسخه ماه مارس Power BI پشتیبانی از Heat Map برای نقشه های Bing می باشد.

برای این منظور کافی است در Format Pane گزینه Heat Map  را فعال کنید.

 

هنگامی که این گزینه روی نقشه فعال شود به صورت خودکار تمامی نقاط روی نقشه با Heat Map Layer جایگزین می شوند.

 

در صورتی که هیچ دیتایی در قسمت Size وارد نکرده باشید, سنجش براساس تعداد نقاط موجود در فضا انجام می شود, و در صورت داشتن دیتا در Size , نتایج براساس این سنجه نیز تغییر می کند.

در صورت باز کردن heat map formatting card  تعدادی گزینه نیز جهت انجام تنظیمات , radius units  و  transparencyمشاهده می کنید که می توانید جهت انجام تغییرات از آنها استفاده کنید.

در طول استفاده از Heat Map نمیتوانید نقطه خاصی را انتخاب کنید و یا Tooltip را بر روی نقشه مشاهده کنید.

به روز رسانی ویژگی های Map

در صورتی که اندازه حباب های نمایش داده شده روی نقشه خیلی بزرگ است، می توانید اندازه حباب ها را از طریق گزینه Size موجود در قسمت Bubbles نوار Format کوچکتر کنید.

قرار دادن کلید Zoom بر روی نقشه

یکی دیگر از ویژگی های Map در نسخه جدید Power Bi  امکان قرار دادن دکمه Zoom بر روی نقشه است که کار ما را برای بزرگنمایی نقشه راحت تر می کند, به ویژه زمانی که به Mouse دسترسی ندارید و تنها با Scroll کردن نقشه را بزرگنمایی می کنید.

برای این منظور کافی است در قسمت Map Controls نوار Format گزینه Zoom Buttons را فعال کنید.

پاسخ دهید