OLTP چیست؟

پردازش تراکنش های آنلاین با عنوان OLTP شناخته می شود از برنامه های معامله گرا در معماری 3 لایه پشتیبانی می کند. OLTP تراکنش روزانه یک سازمان را انجام می دهد.هدف اصلی پردازش داده ها است و نه تجزیه و تحلیل داده ها.

سیستم پردازش تراکنش آنلاین(OLTP)

OLTP
OLTP

توسط تعداد زیادی از تراکنش های کوتاه آنلاین (افزودن، بروز رسانی، حذف) مشخص شده است. تاکید اصلی برای سیستم های OLTP بر روی اعمال فرآیند های پرس و جوی سریع، حفظ کامل داده ها در محیط های دارای دسترسی های متفاوت و میزان موفقیت که بر طبق تعداد تراکنش ها در ثانیه اندازه گیری می شود، می باشد. داده ها در پایگاه داده OLTP بصورت جامع و به روز می باشند، و طرح مورد استفاده برای ذخیره پایگاه داده تراکنشی ، مدل ورود داده (معمولا از فرم سوم نرمال سازی(۳NF) استفاده می شود) می باشد.

OLAP چیست؟

پردازش تحلیلی آنلاین ، دسته ای از ابزارهای نرم افزاری که تجزیه و تحلیل داده ها را برای تصمیمات تجاری ارائه می دهند. سیستم های OLAP به کاربران این امکان را می دهد تا اطلاعات پایگاه داده را از چندین سیستم پایگاه داده به طور همزمان تجزیه و تحلیل کنند.هدف اصلی تجزیه و تحلیل داده ها است و نه پردازش داده ها.

سیستم های پردازش تحلیلی آنلاین (OLAP)

OLAP
OLAP

توسط حجم تقریبا کمی از تراکنش ها مشخص می شود. کوئری ها اغلب بسیار پیچیده و انبوه می باشند. باید توجه داشت که برای سیستم های OLAP، زمان پاسخ، معیار مناسبی است. اپلیکیشن های OLAP بطور گسترده توسط تکنیک های داده کاوی استفاده می شوند. در پایگاه داده ها OLAP داده های قبلی جمع آوری شده و در طرح های چند بعدی ذخیره می شوند (معمولا طرح ستاره می باشد).

تفاوت OLAP و OLTP :

OLAP OLTP
Integrated

Subject-oriented

Data  Driven:Data mining

Model  Driven: OLAP

Application-oriented

Event driven

Transaction -driven

مدلسازی
داده های سیستم عملیاتی در فواصل معین زمانی به شکل انبوه به سیستم وارد می شوندتعداد رکورد ها مرتبا افزوده می شود. اطلاعات توسط اپراتور ها ،به صورت روزانه رکورد به رکورد وارد سیستم می شود. منابع داده ،نحوه ورود داده ها
داده های تجزیه ناپذیر و مقداری وارد سیستم می شوند. داده ها به صورت کامل و با تمام جزئیات وارد سیستم می شوند. دقت داده
علاوه برمحتوای جاری داده ها ،تکرر و تغیییرات آن است که ارزشمند است.در چنین سیستمی هرچه تعداد و قدمت نسخ داده بیشتر باشد ارزش و اعتبار سیستم افزایش می یابدو گزارشات تحلیلی و آماری دقت بیشتری پیدا می کند. محتوای جاری داده ارزش  واقعی آن را تعیین می کند. ارزش داده

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید