فضاهای کاری

فضای کاری در Power BI چیست؟

یک فضای کاری Power BI را به عنوان یک واحد مشترک در نظر بگیرید

شما می توانید چندین شی Power BI (داشبورد ، گزارش ، مجموعه داده ، جریان داده و …) در داخل یک فضای کاری (فضاهای کاری) داشته باشید ، اما وقتی آن را به اشتراک می گذارید ، همه آن را به اشتراک می گذارید. منظور من از اشتراك گذاری ، یكی از روشهای اشتراك در فضاهای كاری است. با استفاده از برنامه های Power BI ، می توانید زیرمجموعه ای از محتوا را به اشتراک بگذارید ، و با استفاده از اشتراک اولیه ، می توانید یک شی individual جداگانه را به اشتراک بگذارید. با این حال ، استفاده از اشتراک اولیه برای محتوا در فضای کار را توصیه نمی کنم. و برای ادامه این مقاله ، من آن گزینه را برای اشتراک محتوای یک فضای کاری در نظر نمی گیرم.

این بدان معناست که کل محتوای فضای کاری شما با شخصی که در فضای کاری شما نقش دسترسی دارد (سرپرست ، عضو ، مشارکت کننده یا Viewer) و زیرمجموعه ای از آن برای کاربران برنامه Power BI به اشتراک گذاشته می شود.

نکته

نمی توانید بخشی از محتوای فضای کاری را با برخی از کاربران و بخشی دیگر از آن را با سایر کاربران به اشتراک بگذارید. فضای کاری Power BI یک واحد به اشتراک گذاری واحد است.

از بین بردن مخاطبان با چندین فضای کاری

براساس توضیحات بالا ، قابل درک است که برای گروه متفاوتی از مخاطبان ، شما به یک فضای کاری جداگانه احتیاج دارید. در تصویر زیر ، اگر دو مجموعه گزارش دارید که باید با دو مخاطب مختلف به اشتراک گذاشته شود ، همه آنها را در یک فضای کاری میزبانی نمی کنید.

به اشتراک گذاری محتوای یک فضای کاری با یک گروه از مخاطبان

اگر دو مجموعه گزارش متفاوت برای دو گروه مختلف مخاطب دارید ، به دو فضای کاری متفاوت نیاز دارید.

فضاهای کاری Power BI جداگانه را برای مخاطبان مختلف جدا کنید.

این به این معنی است که اگر 12 گروه مخاطب برای 12 مجموعه گزارش مختلف داشته باشید ، به 12 فضای کاری احتیاج دارید.

مراقب باشید که دسترسی به سطح ردیف داده ها را به عنوان یک گروه جداگانه از مخاطبان حساب نکنید. به عنوان مثال ، اگر یک گزارش دارید ، اما مخاطبان آن گزارش بخشی از داده ها را می بینند ، همه آنها همان گروه مخاطبان محسوب می شوند و دسترسی آنها برای استفاده در یک فضای کاری با استفاده از امنیت در سطح ردیف انجام می شود .

تقسیم بار ، استفاده از ظرفیت

دلیل مهم دیگر داشتن فضای کاری جداگانه تقسیم بار است. این حالت معمولاً وقتی از یک برنامه ظرفیت اختصاصی (Power BI Premium یا Embedded) استفاده می کنید. اگر گزارشی با میزان مصرف بسیار بالا دارید ، ممکن است بخواهید آن را از سایر گزارش های با نرخ مصرف پایین جدا کرده و در یک فضای کاری جداگانه میزبانی کنید. زیرا برای هر فضای کاری می توانید انتخاب کنید که از چه ظرفیت اختصاصی میزبانی شود.

تنظیمات ظرفیت برای یک فضای کاری

فضاهای کاری مشترک بین چندین مخاطب کاربر

من اشاره کردم که یک روش معمول داشتن چندین فضای کاری داشتن یک نفر در هر گروه از مخاطبان کاربر است. این به معنای مثال گزارش های HR ، در فضای کاری HR و گزارش های Sales در فضای کاری Sales است. با این حال ، اگر هر دو گزارش از جدول Date استفاده کنند ، چه می کنید؟ سپس به یک جدول تاریخ نیاز دارید تا برای هر دو گروه قابل دسترسی باشد.

داشتن فضای کاری مشترک قسمت مهمی از معماری Power BI است. این روش باعث کاهش افزونگی در اجرا ، افزایش ثبات و کمک به روند کلی توسعه محتوای Power BI می شود.

فضای کاری مشترک Power BI برای کاهش افزونگی

لایه ای از فضاهای کاری مشترک

فضاهای کاری مشترک می توانند چیزی فراتر از گردش داده نداشته باشند ، همچنین می توانند مجموعه داده داشته باشند. در واقع ، شما می توانید چند لایه از فضاهای کاری مشترک داشته باشید. به عنوان مثال ، جدول Date چیزی است که احتمالاً سایر فضاهای کاری از آن استفاده می کنند ، اما چیزی مانند جدول Account ممکن است فقط برای تعداد کمی از فضاهای کاری موجود در سازمان مورد نیاز باشد.

لایه های Power BI فضای کاری مشترک اغلب برای یک سازمان مورد نیاز است

جدا کردن محیط ها

یکی دیگر از موارد مناسب استفاده از چندین فضای کاری ، جداسازی محیط است. برای اجرای صحیح Power BI (یا هر برنامه پیاده سازی دیگر توسعه نرم افزار) ، شما باید یک محیط متفاوت برای توسعه ، آزمایش و تولید داشته باشید. این مزایای زیادی در روند توسعه دارد و اعتماد را به تصویب می رساند ، زیرا محتوای موجود در محیط تولید از طریق چندین بررسی و اعتبار سنجی انجام می شود.

خط لوله استقرار برای مدیریت محیط های DEV ، Test و PROD

تصویر بالا تصویری از خط لوله استقرار در Power BI Premium است که به شما کمک می کند استقرار را در محیط تنظیم کنید. با این حال ، حتی اگر مجوز Premium ندارید ، باز هم می توانید از مفهوم محیط های DEV ، TEST و PROD استفاده کنید و از اسکریپت های PowerShell برای مدیریت استقرار بین آنها استفاده کنید.

محیط های DEV ، TEST و PROD را در فضای کاری Power BI جدا کنید.

فضاهای کاری به عنوان لایه های توسعه

داشتن محیط های DEV ، TEST و PROD تنها ساختار فضای کاری نیست که به توسعه راه حل های Power BI کمک می کند. برخی از روشهای توسعه دیگر نیز وجود دارد که می توانید با تفکیک فضاهای کاری از آنها استفاده کنید. یکی از آنها همان چیزی است که من در این مقاله به طور مفصل توضیح دادم.

چندین لایه از فضاهای توسعه برای اجرای Power BI

در تصویر بالا ، چندین فضای کاری برای مرحله بندی جریان داده ها و تبدیل ها وجود دارد. در سناریوهای واقعی ، بیش از این که این دو لایه به پیچیدگی اجرا بستگی داشته باشد ، می تواند وجود داشته باشد.

چگونه می توان فضاهای کاری را در سازمان خود سازماندهی کرد؟

به طور خلاصه ، عوامل مهم بسیاری در ساختار فضای کار وجود دارد. شما باید بر اساس مخاطبان کاربر دارای فضاهای کاری جداگانه باشید. بهتر است لایه های Dev ، Test و Prod را از طریق فضای کاری داشته باشید. برای کاهش افزونگی و افزایش ثبات ، باید استفاده از فضاهای کاری مشترک را در نظر بگیرید. همچنین می توانید بارگیری گزارش ها را با استفاده از چندین فضای کاری Power BI تقسیم کنید.

همانطور که می بینید هنگام طراحی ساختار فضای کار چیزهای زیادی برای تأمل وجود دارد. این طرحی است که از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت است. در برنامه های مشاوره معماری ، به طور معمول بسیاری از این مراحل را طی می کنم. بنابراین فکر کردم ، بهتر است برخی از آنها را در اینجا توضیح دهم ، بنابراین به شما نیز کمک می کند. 

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید