توسط دپارتمان آموزش کیسان دپارتمان آموزش کیسان بدون دیدگاه

DAX را بهتر بشناسیم

مقدماتی در آشنایی با DAX

عبارات تحلیل داده  یا DAX که مخفف Data Analysis Expressions  می‌باشد، ممکن است در ابتدا کمی ترسناک به نظر برسد ولی نام این زبان فرمول نویسی نباید شما را فریب دهد. اصول اولیه زبان فرمول نویسی dax و استفاده از توابع آن بسیار ساده هستند و فهم آنها بسیار آسان است. در ابتدا باید گفت که  فرمول نویسی Dax یک زبان برنامه نویسی نیست، بلکه یک زبان فرمول نویسی است و به راحتی می توانید از توابع آن استفاده کنید. شما میتوانید با استفاده از Dax محاسبات مورد نظر خود را بر روی ستون های محاسباتی و مقیاس ها(فیلدهای محاسباتی) در پاور پیوت انجام دهید. Dax شامل تعدادی از فرمول های موجود در اکسل به همراه توابعی دیگر که برای کار با داده های ارتباطی و انجام محاسبات پویا مورد استفاده قرار میگیرند، میشود.

DAX یک زبان فرمول نویسی است که در مدل های جدولی Power BI Desktop ، SQL Server Analysis Services،   و Power Pivot مورد استفاده قرار میگیرد. فرمول های DAX شامل توابع، عملگرها و مقادیر برای انجام محاسبات و کوئری­های پیشرفته بر روی داده های موجود در جداول مرتبط و ستون ها در مدل های داده­ ای جدولی هستند.

dax

این مقاله مقدمه­ای برای مهمترین مفاهیم در DAX ارائه می­دهد و تمام قابلیت­های مورد استفاده آن در محصولات مختلف را بیان می­کند. قابل ذکر است که برخی از این قابلیت ها ممکن است برای محصولات یا موارد خاص مورد استفاده نباشد.

 

کوئری ها

کوئری های DAX را می­توان در محیطSSMS و ابزارهای متن باز مانندDAX Studio  ایجاد و راه اندازی کرد. برخلاف فرمول های محاسباتی DAX، که می­تواند فقط در مدل­های داده­ای  جدولی ایجاد شود، کوئری های DAX بر روی مدل های تحلیلی چند بعدی قابل اجرا می­باشد.

 

توابع

DAX شامل توابعی است که می توانید از آن برای انجام محاسبات بر مبنای تاریخ و زمان، ایجاد مقادیر شرطی، کار با مقادیر رشته­ای، جستجو بر اساس روابط و تکرار در جدول برای انجام محاسبات بازگشتی استفاده کنید. بسیاری از این توابع شبیه به فرمول های اکسل به نظر می رسند؛ اما برخی از فرمول های DAX متفاوت هستند.

فراوانی توابع

از توابع DAX می­ توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • توابع تاریخ و زمان

CALENDAR, CALENDARAUTO, DATE, DATEDIFF, DATEVALUE, DAY, EDATE , EOMONTH , HOUR , MINUTE, MONTH, NOW, SECOND, TIME, TIMEVALUE, TODAY, WEEKDAY, WEEKNUM, YEAR, YEARFRAC

 • توابع فیلتر

ADDMISSINGITEMS, ALL, ALLEXCEPT, ALLNOBLANKROW, ALLSELECTED, CALCULATE, CALCULATETABLE, CROSSFILTER function, DISTINCT, EARLIER, EARLIEST, FILTER, FILTERS, HASONEFILTER, HASONEVALUE, ISCROSSFILTERED, ISFILTERED, KEEPFILTERS, RELATED, RELATEDTABLE, SELECTEDVALUE, SUBSTITUTEWITHINDEX, USERELATIONSHIP, VALUES

 • توابع اطلاعات

CONTAINS, CUSTOMDATA, ISBLANK, ISERROR, ISEVEN, ISINSCOPE, ISLOGICAL, ISNONTEXT, ISNUMBER, ISONORAFTER, ISTEXT, LOOKUPVALUE, USERNAME

 • توابع منطقی

AND, FALSE, IF, IFERROR, NOT, OR, SWITCH, TRUE

 • توابع ریاضی و مثلثاتی

ABS, ACOS, ACOSH, ASIN, ASINH, ATAN, ATANH, CEILING, COMBIN, COMBINA, COS, COSH, CURRENCY, DEGREES, DIVIDE, EVEN, EXP, FACT, FLOOR, GCD, INT, ISO.CEILING, LCM, LN, LOG, LOG10, INT, MROUND, ODD, PI, POWER, PRODUCT, PRODUCTX, QUOTIENT, RADIANS, RAND, RANDBETWEEN, ROUND, ROUNDDOWN, ROUNDUP, SIGN, SQRT, SUM, SUMX, TRUNC

 • توابع آماری

ADDCOLUMNS, APPROXIMATEDISTINCTCOUNT, AVERAGE, AVERAGEA, AVERAGEX, BETA.DIST, BETA.INV, CHISQ.INV, CHISQ.INV.RT, CONFIDENCE.NORM, CONFIDENCE.T, COUNT, COUNTA, COUNTAX, COUNTBLANK, COUNTROWS, COUNTX, CROSSJOIN, DATATABLE function, DISTINCTCOUNT, EXPON.DIST, GENERATE, GENERATEALL, GEOMEAN, GEOMEANX, MAX, MAXA, MAXX, MEDIAN, MEDIANX, MIN, MINA, MINX, NORM.DIST, NORM.INV, NORM.S.DIST, NORM.S.INV (DAX) , PERCENTILE.EXC, PERCENTILE.INC, PERCENTILEX.EXC, PERCENTILEX.INC, POISSON.DIST, RANK.EQ, RANKX, ROW, SAMPLE, SELECTCOLUMNS, SIN, SINH, STDEV.P, STDEV.S, STDEVX.P, STDEVX.S, SQRTPI, SUMMARIZE, T.DIST, T.DIST.2T, T.DIST.RT, T.INV, T.INV.2t, TAN, TANH, TOPN, VAR.P, VAR.S, VARX.P, VARX.S, XIRR, XNPV

 • توابع متنی

BLANK, CODE, CONCATENATE, CONCATENATEX, EXACT, FIND, FIXED, FORMAT, LEFT, LEN, LOWER, MID, REPLACE, REPT, RIGHT, SEARCH, SUBSTITUTE, TRIM, UNICHAR, UPPER, VALUE

 

نوع داده

DAX می تواند محاسبات را برای هفت نوع داده انجام دهد:

 • Integer
 • Real
 • Currency
 • Date (datetime)
 • TRUE/FALSE (Boolean)
 • String
 • BLOB (binary large object)

کجا از فرمولهای DAX استفاده کنیم؟

به طور مثال شما می توانید فرمول ها را در Power Pivot یا در ستون های محاسبه شده یا در محدوده محاسبه ایجاد کنید.

ستون محاسبه شده:

ستون محاسبه ستونی است که شما به یک جدول پویای موجود اضافه می کنید. به جای افزودن یا وارد کردن مقادیر در ستون، یک فرمول DAX ایجاد می کند که مقادیر ستون را تعریف می کند. اگر شما جدول Power Pivot را در PivotTable یا PivotChart قرار دهید، ستون محاسبه شده را می توان به عنوان هر ستون داده دیگر مورد استفاده قرار داد.

power-pivot

فرمول ها در ستون محاسبه بسیار شبیه فرمول هایی هستند که شما در اکسل ایجاد می کنید. با این حال، بر خلاف اکسل، شما نمیتوانید فرمول دیگری برای ردیفهای مختلف در یک جدول ایجاد کنید؛ در عوض، فرمول DAX به طور خودکار به کل ستون اعمال می شود.

هنگامی که یک ستون حاوی یک فرمول است، مقدار برای هر ردیف محاسبه می شود. نتایج به محض ایجاد فرمول برای ستون اعمال میگردد. مقادیر ستون فقط در صورت لزوم برای تجدید ارزیابی داده های محاسبه شده یا محاسبه دستی مورداستفاده قرار میگیرد.

شما می توانید ستون های محاسبه شده را بر اساس اندازه ها و دیگر ستون های محاسبه شده ایجاد کنید. با این حال، از نام گذاری مشابه برای یک ستون محاسبه شده و هم اندازه اجتناب بورزید چون منجر به منجر به گیج تداخل نتایج میگردد. هنگام رجوع به یک ستون، زمانی که به یک ستون رجوع میکنید بهتر است شرایط کامل یک ستون مرجع را داشته باشد تا از ایجاد اندازه های تصادفی جلوگیری شود.

توسط دپارتمان آموزش کیسان دپارتمان آموزش کیسان بدون دیدگاه

آخرین تغییرات پاور بی ای دسکتاپ

در آخرین نسخه پاور بی ای دسکتاپ (Power BI Desktop) چه تغییرات مهمی رخ داده است؟

آخرین تغییرات پاور بی ای دسکتاپ تا لحظه نگارش این مقاله ۲۵ فروردین ۹۷ به بروز رسانی تاریخ April 2018 Update (2.57.5068.501) بر میگردد.

ادامه مطلب

توسط دپارتمان آموزش کیسان دپارتمان آموزش کیسان بدون دیدگاه

پیش‌بینی آینده جهان از زبان مدیرعامل شرکت بنز آقای دیتر زیچه (Dieter zetsche)

  دیتر زیچه مدیر عامل شرکت خودروسازی بنز در سخنرانی اخیری که داشت اعلام کرد ۸۰درصد رفت و آمدهای شهری در آینده حذف خواهد شد!

رقیبان ما شرکت‌های تولید خودرو نیستند بلکه شرکت‌هایی مثل اپل, گوگل و سیسکو هستند.در پنج تا ده سال آینده نرم‌افزار و اطلاعات همه صنایع را خواهد بلعید.شرکت خدماتی اوبر (UBER) که درحال حاضر بزرگترین شرکت تاکسیرانی است صاحب یک ماشین هم نیست و فقط یک نرم‌افزار است!

ادامه مطلب

توسط دپارتمان آموزش کیسان دپارتمان آموزش کیسان بدون دیدگاه

تحلیل‌ گران اطلاعات هوش تجاری به چه کسانی می‌گویند و وظایف آنها چیست؟

تحلیل‌ گران اطلاعات هوش تجاری از داده‌ها برای کشف روند بازار و برای افزایش بهره‌وری استفاده می‌کنند.آنها بعضا در شرکت‌ها به عنوان مشاور عمل می‌کنند تحلیل‌گران اطلاعات این داده‌ها را از چندین روش جمع‌آوری می‌نمایند:

ادامه مطلب

توسط دپارتمان آموزش کیسان دپارتمان آموزش کیسان بدون دیدگاه

مصور سازی داده‌ها با استفاده از Power BI

استفاده از power BI برای به تصویر کشیدن داده‌ها از طریق ارتباط با مشتری آنلاین مایکروسافت (CRM)، بطوری‌که به راحتی قابل درک برای مدیران سازمان‌ها باشد.

یکی از مأموریت‌های Microsoft IT، در زمینه هوش تجاری (BI)، ایجاد زیر ساختی است که داده‌های مشتریان را در قالب اطلاعات، در دسترس آن‌ها قرار دهد. دسترسی آسان و بی‌نظیر به اطلاعات مناسب، می‌تواند تصمیمات به موقع و استراتژیکی در زمینه داده‌سازی، همراه با ذخیره هزینه و بهره‌وری به ارمغان آورد. چنانچه، شرکت مایکروسافت و تیم BPO» Business process outsourcing» اطلاعات مشتریان را در اختیار مدیران مراکز فعال منطقه‌ای، مدیران ارائه خدمات و عملیات و سایر تصمیم‌گیرندگان در سازمان قرار داده است.

ادامه مطلب

توسط دپارتمان آموزش کیسان دپارتمان آموزش کیسان بدون دیدگاه

۴ مزیت برتر Power BI در کسب‌وکار شما

همانطور که در مقاله قبل درباره Power BI و هوش تجاری صحبت کردیم، با رشد فناوری و استفاده از ابزارهای هوش تجاری در تصمیم‌سازی سازمانی، اگر درست به منافع سازمان خود فکر کنیم درمی‌یابیم زمان آن رسیده که به جای استفاده از صفحات گسترده برای ارسال اطلاعات، از ابزارهای جدید و قدرتمند مایکروسافت یعنی power BI استفاده کنیم. در واقع Microsoft Power BI  داده‌های حجیم و بزرگ (Big Data) را به جلوه‌های بصری قدرتمند و قابل درک تبدیل می‌کند.

این موضوع تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را در تمامی سطوح سازمانی بهبود می‌بخشد اما فقط داشتن داده بزرگ (Big Data) نمی‌تواند تنها دلیل استفاده از power BI باشد. در این جا ۴ دلیل و مزیت power BI را برایتان ذکر می کنیم.

۱ – سازگاری Power BI با تعداد زیادی از محصولات مایکروسافت

Power BI طوری طراحی شده تا بتواند با سایر محصولات مایکروسافت هم سازگار  شود مثلا با Share Point ،SQL و…

علاوه بر این Power BI می‌تواند بصورت موازی به بیش از ۶۰ نرم افزار پر کاربرد مایکروسافت متصل شود و بصورت کاملاً متمرکز و با بکارگیری داشبوردها، مسائل را قابل درک و تصمیم‌گیری را دقیق‌تر نماید. به‌عنوان مثال می‌توانیم نرم‌افزارهای زیر را ادغام کنیم:

تا زمانی‌که Power BI از مدل‌سازی داده استفاده نکند کاربر نمی‌تواند با ابزارهایی که در اختیار دارد به مدل‌سازی داده بپردازد. این موضوع به این معنی است که داده‌ها را می‌توان بطور مستقیم از Cloud و سیستم‌های هیبرید (بستگی به نرم افزاری مورد استفاده ما دارد.) استخراج کرد. (بدون نیاز به export/import داده بصورت دستی)

۲ – سهولت اجرا و توسعه Power BI

در واقع با بکارگیری Power BI سازمان‌‌ها نیاز به مهندسین و منابع انسانی خبره در حوزه تحلیل داده نخواهند داشت و با ایجاد API Key و اضافه کردن آن به نرم‌افزار مورد استفاده، نیازشان برآورده خواهد شد.

اگر در سازمان کاری شما از محصولات مایکروسافت هم استفاده می‌شود در واقع دیگر ادغام کردن power BI به آن‌ها به راحتی انجام خواهد شد و این موضوع بدون صرف زمان و هزینه برای آموزش و ساختن محصول جدید امکان‌پذیر است.

هوش تجاری

۳ – کنترل و دسترسی و امنیت قوی

همان‌طور که شما از طریق اکتیو دایرکتوری می‌توانید منابع سیستمی خودتان را کنترل کنید، با استفاده از Power BI نیز شما می‌توانید، فایل‌های مورد نظر را در سازمان یا در فضا ابری به اشتراک گذاشته و با سطوح دسترسی مناسب مدیریت نمایید.

اما چه چیزی Power bi را به جهت سطح امنیتی متفاوت می‌کند؟

شما با استفاده از امکانات Power BI می‌توانید به کاربران و تیم خودتان در سطوح مختلف دسترسی بدهید و براحتی آن را لغو کنید.

برای مثال شما با بکارگیری Power BI می‌توانید به راحتی به اعضا تیم خودتان اجازه بدهید که به سطر یا ستون خاصی از داده بصورت گزارش دسترسی داشته باشند. کافی است در قسمت کنترل دسترسی قاعده زیر را پیاده کنید:

“Only show ali from accounting rows 6-10 “

و به راحتی میتوانید کنترل‌های خاصی را با استفاده از امکانات filtering روی گزارش‌ها اعمال کنید و این نوع فیلتر کردن راحت و کم هزینه وهمین‌طور بسیار کارآمد خواهد بود مثلا اگر شما در یک شرکت کار می‌کنید که در سطح کشوری فعالیت می‌کند، مدیر فروش نمایندگی تهران نیازی نیست به مدیران فروش نمایندگی اصفهان دسترسی داشته باشد.

یکی از نکات امنیتی دیگر  Power BI این است که کاربران می‌توانند بدون نیاز به دسترسی به فایل اصلی پایگاه‌داده به محتوا دسترسی داشته باشند و بدین ترتیب به طراحی چارت‌ها و گراف‌ها بپردازند و با این روش امکان دستکاری داده‌ها از آن‌ها گرفته می‌شود و همین موضوع باعث می‌شود خطای انسانی برروی داده‌ها صورت نگیرد.

۴ – یادگیری ساده Power BI

یکی از بهترین فواید Power BI یادگیری آسان آن است. عملا یادگیری آن تخصص خاصی نیاز ندارد و ساده‌ترین کاربران مایکروسافت تا کاربران خبره، بسته به سطح نیاز می‌توانند از مدل‌سازی داده به‌واسطه Power BI استفاده کنند و به‌راحتی به کاربران اجازه داده می‌شود که بتوانند داده‌های خودشان را به محیط‌های دیگری مثل Excel ارسال کنند.

توسط دپارتمان آموزش کیسان دپارتمان آموزش کیسان بدون دیدگاه

معرفی پاور بی آی

مدت زمان مطالعه: ۳۰ دقیقه

اکسل تنها یک صفحه گسترده نیست. قابلیت های بی نظیر هوش تجاری از نسخه ۲۰۱۰ به خوبی به اکسل اضافه شده و تبدیل به یک مزیت رقابتی خیلی خوب برای کاربران حرفه ای تر اکسل شده اند. هوش تجاری سلف سرویس رفته رفته با وجود نرم افزار Power BI که محصول خارق العاده از مایکروسافت است تبدیل به هوش تجاری هدایتگر و جامع می گردد. ویدئوی زیر کمک می کند به خوبی با امکانات و ابزار های هوش تجاری مایکروسافت که با اکسل نیز همراهی خواهند کرد آشنا شوید. ادامه مطلب