توسط دپارتمان آموزش کیسان دپارتمان آموزش کیسان بدون دیدگاه

DAX را بهتر بشناسیم

مقدماتی در آشنایی با DAX

عبارات تحلیل داده  یا DAX که مخفف Data Analysis Expressions  می‌باشد، ممکن است در ابتدا کمی ترسناک به نظر برسد ولی نام این زبان فرمول نویسی نباید شما را فریب دهد. اصول اولیه زبان فرمول نویسی dax و استفاده از توابع آن بسیار ساده هستند و فهم آنها بسیار آسان است. در ابتدا باید گفت که  فرمول نویسی Dax یک زبان برنامه نویسی نیست، بلکه یک زبان فرمول نویسی است و به راحتی می توانید از توابع آن استفاده کنید. شما میتوانید با استفاده از Dax محاسبات مورد نظر خود را بر روی ستون های محاسباتی و مقیاس ها(فیلدهای محاسباتی) در پاور پیوت انجام دهید. Dax شامل تعدادی از فرمول های موجود در اکسل به همراه توابعی دیگر که برای کار با داده های ارتباطی و انجام محاسبات پویا مورد استفاده قرار میگیرند، میشود.

DAX یک زبان فرمول نویسی است که در مدل های جدولی Power BI Desktop ، SQL Server Analysis Services،   و Power Pivot مورد استفاده قرار میگیرد. فرمول های DAX شامل توابع، عملگرها و مقادیر برای انجام محاسبات و کوئری­های پیشرفته بر روی داده های موجود در جداول مرتبط و ستون ها در مدل های داده­ ای جدولی هستند.

dax

این مقاله مقدمه­ای برای مهمترین مفاهیم در DAX ارائه می­دهد و تمام قابلیت­های مورد استفاده آن در محصولات مختلف را بیان می­کند. قابل ذکر است که برخی از این قابلیت ها ممکن است برای محصولات یا موارد خاص مورد استفاده نباشد.

 

کوئری ها

کوئری های DAX را می­توان در محیطSSMS و ابزارهای متن باز مانندDAX Studio  ایجاد و راه اندازی کرد. برخلاف فرمول های محاسباتی DAX، که می­تواند فقط در مدل­های داده­ای  جدولی ایجاد شود، کوئری های DAX بر روی مدل های تحلیلی چند بعدی قابل اجرا می­باشد.

 

توابع

DAX شامل توابعی است که می توانید از آن برای انجام محاسبات بر مبنای تاریخ و زمان، ایجاد مقادیر شرطی، کار با مقادیر رشته­ای، جستجو بر اساس روابط و تکرار در جدول برای انجام محاسبات بازگشتی استفاده کنید. بسیاری از این توابع شبیه به فرمول های اکسل به نظر می رسند؛ اما برخی از فرمول های DAX متفاوت هستند.

فراوانی توابع

از توابع DAX می­ توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • توابع تاریخ و زمان

CALENDAR, CALENDARAUTO, DATE, DATEDIFF, DATEVALUE, DAY, EDATE , EOMONTH , HOUR , MINUTE, MONTH, NOW, SECOND, TIME, TIMEVALUE, TODAY, WEEKDAY, WEEKNUM, YEAR, YEARFRAC

 • توابع فیلتر

ADDMISSINGITEMS, ALL, ALLEXCEPT, ALLNOBLANKROW, ALLSELECTED, CALCULATE, CALCULATETABLE, CROSSFILTER function, DISTINCT, EARLIER, EARLIEST, FILTER, FILTERS, HASONEFILTER, HASONEVALUE, ISCROSSFILTERED, ISFILTERED, KEEPFILTERS, RELATED, RELATEDTABLE, SELECTEDVALUE, SUBSTITUTEWITHINDEX, USERELATIONSHIP, VALUES

 • توابع اطلاعات

CONTAINS, CUSTOMDATA, ISBLANK, ISERROR, ISEVEN, ISINSCOPE, ISLOGICAL, ISNONTEXT, ISNUMBER, ISONORAFTER, ISTEXT, LOOKUPVALUE, USERNAME

 • توابع منطقی

AND, FALSE, IF, IFERROR, NOT, OR, SWITCH, TRUE

 • توابع ریاضی و مثلثاتی

ABS, ACOS, ACOSH, ASIN, ASINH, ATAN, ATANH, CEILING, COMBIN, COMBINA, COS, COSH, CURRENCY, DEGREES, DIVIDE, EVEN, EXP, FACT, FLOOR, GCD, INT, ISO.CEILING, LCM, LN, LOG, LOG10, INT, MROUND, ODD, PI, POWER, PRODUCT, PRODUCTX, QUOTIENT, RADIANS, RAND, RANDBETWEEN, ROUND, ROUNDDOWN, ROUNDUP, SIGN, SQRT, SUM, SUMX, TRUNC

 • توابع آماری

ADDCOLUMNS, APPROXIMATEDISTINCTCOUNT, AVERAGE, AVERAGEA, AVERAGEX, BETA.DIST, BETA.INV, CHISQ.INV, CHISQ.INV.RT, CONFIDENCE.NORM, CONFIDENCE.T, COUNT, COUNTA, COUNTAX, COUNTBLANK, COUNTROWS, COUNTX, CROSSJOIN, DATATABLE function, DISTINCTCOUNT, EXPON.DIST, GENERATE, GENERATEALL, GEOMEAN, GEOMEANX, MAX, MAXA, MAXX, MEDIAN, MEDIANX, MIN, MINA, MINX, NORM.DIST, NORM.INV, NORM.S.DIST, NORM.S.INV (DAX) , PERCENTILE.EXC, PERCENTILE.INC, PERCENTILEX.EXC, PERCENTILEX.INC, POISSON.DIST, RANK.EQ, RANKX, ROW, SAMPLE, SELECTCOLUMNS, SIN, SINH, STDEV.P, STDEV.S, STDEVX.P, STDEVX.S, SQRTPI, SUMMARIZE, T.DIST, T.DIST.2T, T.DIST.RT, T.INV, T.INV.2t, TAN, TANH, TOPN, VAR.P, VAR.S, VARX.P, VARX.S, XIRR, XNPV

 • توابع متنی

BLANK, CODE, CONCATENATE, CONCATENATEX, EXACT, FIND, FIXED, FORMAT, LEFT, LEN, LOWER, MID, REPLACE, REPT, RIGHT, SEARCH, SUBSTITUTE, TRIM, UNICHAR, UPPER, VALUE

 

نوع داده

DAX می تواند محاسبات را برای هفت نوع داده انجام دهد:

 • Integer
 • Real
 • Currency
 • Date (datetime)
 • TRUE/FALSE (Boolean)
 • String
 • BLOB (binary large object)

کجا از فرمولهای DAX استفاده کنیم؟

به طور مثال شما می توانید فرمول ها را در Power Pivot یا در ستون های محاسبه شده یا در محدوده محاسبه ایجاد کنید.

ستون محاسبه شده:

ستون محاسبه ستونی است که شما به یک جدول پویای موجود اضافه می کنید. به جای افزودن یا وارد کردن مقادیر در ستون، یک فرمول DAX ایجاد می کند که مقادیر ستون را تعریف می کند. اگر شما جدول Power Pivot را در PivotTable یا PivotChart قرار دهید، ستون محاسبه شده را می توان به عنوان هر ستون داده دیگر مورد استفاده قرار داد.

power-pivot

فرمول ها در ستون محاسبه بسیار شبیه فرمول هایی هستند که شما در اکسل ایجاد می کنید. با این حال، بر خلاف اکسل، شما نمیتوانید فرمول دیگری برای ردیفهای مختلف در یک جدول ایجاد کنید؛ در عوض، فرمول DAX به طور خودکار به کل ستون اعمال می شود.

هنگامی که یک ستون حاوی یک فرمول است، مقدار برای هر ردیف محاسبه می شود. نتایج به محض ایجاد فرمول برای ستون اعمال میگردد. مقادیر ستون فقط در صورت لزوم برای تجدید ارزیابی داده های محاسبه شده یا محاسبه دستی مورداستفاده قرار میگیرد.

شما می توانید ستون های محاسبه شده را بر اساس اندازه ها و دیگر ستون های محاسبه شده ایجاد کنید. با این حال، از نام گذاری مشابه برای یک ستون محاسبه شده و هم اندازه اجتناب بورزید چون منجر به منجر به گیج تداخل نتایج میگردد. هنگام رجوع به یک ستون، زمانی که به یک ستون رجوع میکنید بهتر است شرایط کامل یک ستون مرجع را داشته باشد تا از ایجاد اندازه های تصادفی جلوگیری شود.

توسط دپارتمان آموزش کیسان دپارتمان آموزش کیسان بدون دیدگاه

برگزاری دوره طراحی Data Warehouse در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

دوره طراحی انباره داده برای کارکنان واحد فناوری اطلاعات شرکت توزیع نیروی برق تهران به مدت ۳۰ ساعت، اجرا گردید.

سر فصل‌هایی که در این دوره مورد توجه قرار گرفت عبارت‌است از:

Data Warehouse Design (6 Hours)
Extract, Transform & Load Data (15 Hours)
Implementing Multi-Dimensional Model (24 Hours)
Implementing Tabular Model (6 Hours)
Reporting & Dashboard Design (6 Hours)
Elementary Data Mining (9 Hours)
Data Mining Concepts
Implementing Mining Structure
Implementing Mining Model
Browsing & Querying Mining Models
Data Mining Client in Excel using the Data Mining Ribbon

در صورت تمایل به اجرای این آموزش در سازمانتان با ما تماس بگیرید.

توسط دپارتمان آموزش کیسان دپارتمان آموزش کیسان بدون دیدگاه

تجزیه و تحلیل داده‌ها با موبایل در Power BI

برنامه‌های کاربردی  Power BI، در تلفن همراه امکان تجزیه و تحلیل داده‌ها را فراهم می‌کند.

اکثر گروه‌های کسب‌و‌کار در مایکروسافت از Power BI برای ایجاد بینش و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌ها استفاده می‌کنند. برای حفظ سرعت کسب و کار و نیروی کار که همیشه در حال تغییر می‌باشند. داده‌های تعاملی پاور بی‌آی باید برای مشاهده و به اشتراک‌گذاری از هر دستگاه، در هر زمان و در هر کجا که هستند در دسترس باشند. برای گسترش قابلیت‌های مصورسازی Power BI و بهبود تجربه کاربر، تیم BI در مایکروسافت راه‌کارهای نوآورانه‌ای برای دستگاه‌های  Android ،Ios  و Windows ارائه داده‌اند که به صورت داشبوردی بهینه شده و گزارش‌هایی را ارائه می‌هند.

ادامه مطلب

توسط دپارتمان آموزش کیسان دپارتمان آموزش کیسان بدون دیدگاه

مصور سازی داده‌ها با استفاده از Power BI

استفاده از power BI برای به تصویر کشیدن داده‌ها از طریق ارتباط با مشتری آنلاین مایکروسافت (CRM)، بطوری‌که به راحتی قابل درک برای مدیران سازمان‌ها باشد.

یکی از مأموریت‌های Microsoft IT، در زمینه هوش تجاری (BI)، ایجاد زیر ساختی است که داده‌های مشتریان را در قالب اطلاعات، در دسترس آن‌ها قرار دهد. دسترسی آسان و بی‌نظیر به اطلاعات مناسب، می‌تواند تصمیمات به موقع و استراتژیکی در زمینه داده‌سازی، همراه با ذخیره هزینه و بهره‌وری به ارمغان آورد. چنانچه، شرکت مایکروسافت و تیم BPO» Business process outsourcing» اطلاعات مشتریان را در اختیار مدیران مراکز فعال منطقه‌ای، مدیران ارائه خدمات و عملیات و سایر تصمیم‌گیرندگان در سازمان قرار داده است.

ادامه مطلب

توسط دپارتمان آموزش کیسان دپارتمان آموزش کیسان ۲ دیدگاه

برگزاری دوره طراحی داشبورد های مدیریتی با به کارگیری Power BI

دوره به کارگیری نرم افزار تازه توسعه یافته مایکروسافت با عنوان پاور بی‌آی با حضور علاقه‌مندان به حوزه تحلیل و طراحی داشبوردهای مدیریتی با این نرم افزار در واحد آموزش شرکت «کیسان» برگزار گردید.

 

در صورتی که علاقه‌مند به آشنایی بیشتر با این دوره و مزایای به‌کارگیری آن هستید، با ما تماس بگیرید.

توسط دپارتمان آموزش کیسان دپارتمان آموزش کیسان بدون دیدگاه

۴ مزیت برتر Power BI در کسب‌وکار شما

همانطور که در مقاله قبل درباره Power BI و هوش تجاری صحبت کردیم، با رشد فناوری و استفاده از ابزارهای هوش تجاری در تصمیم‌سازی سازمانی، اگر درست به منافع سازمان خود فکر کنیم درمی‌یابیم زمان آن رسیده که به جای استفاده از صفحات گسترده برای ارسال اطلاعات، از ابزارهای جدید و قدرتمند مایکروسافت یعنی power BI استفاده کنیم. در واقع Microsoft Power BI  داده‌های حجیم و بزرگ (Big Data) را به جلوه‌های بصری قدرتمند و قابل درک تبدیل می‌کند.

این موضوع تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را در تمامی سطوح سازمانی بهبود می‌بخشد اما فقط داشتن داده بزرگ (Big Data) نمی‌تواند تنها دلیل استفاده از power BI باشد. در این جا ۴ دلیل و مزیت power BI را برایتان ذکر می کنیم.

۱ – سازگاری Power BI با تعداد زیادی از محصولات مایکروسافت

Power BI طوری طراحی شده تا بتواند با سایر محصولات مایکروسافت هم سازگار  شود مثلا با Share Point ،SQL و…

علاوه بر این Power BI می‌تواند بصورت موازی به بیش از ۶۰ نرم افزار پر کاربرد مایکروسافت متصل شود و بصورت کاملاً متمرکز و با بکارگیری داشبوردها، مسائل را قابل درک و تصمیم‌گیری را دقیق‌تر نماید. به‌عنوان مثال می‌توانیم نرم‌افزارهای زیر را ادغام کنیم:

تا زمانی‌که Power BI از مدل‌سازی داده استفاده نکند کاربر نمی‌تواند با ابزارهایی که در اختیار دارد به مدل‌سازی داده بپردازد. این موضوع به این معنی است که داده‌ها را می‌توان بطور مستقیم از Cloud و سیستم‌های هیبرید (بستگی به نرم افزاری مورد استفاده ما دارد.) استخراج کرد. (بدون نیاز به export/import داده بصورت دستی)

۲ – سهولت اجرا و توسعه Power BI

در واقع با بکارگیری Power BI سازمان‌‌ها نیاز به مهندسین و منابع انسانی خبره در حوزه تحلیل داده نخواهند داشت و با ایجاد API Key و اضافه کردن آن به نرم‌افزار مورد استفاده، نیازشان برآورده خواهد شد.

اگر در سازمان کاری شما از محصولات مایکروسافت هم استفاده می‌شود در واقع دیگر ادغام کردن power BI به آن‌ها به راحتی انجام خواهد شد و این موضوع بدون صرف زمان و هزینه برای آموزش و ساختن محصول جدید امکان‌پذیر است.

هوش تجاری

۳ – کنترل و دسترسی و امنیت قوی

همان‌طور که شما از طریق اکتیو دایرکتوری می‌توانید منابع سیستمی خودتان را کنترل کنید، با استفاده از Power BI نیز شما می‌توانید، فایل‌های مورد نظر را در سازمان یا در فضا ابری به اشتراک گذاشته و با سطوح دسترسی مناسب مدیریت نمایید.

اما چه چیزی Power bi را به جهت سطح امنیتی متفاوت می‌کند؟

شما با استفاده از امکانات Power BI می‌توانید به کاربران و تیم خودتان در سطوح مختلف دسترسی بدهید و براحتی آن را لغو کنید.

برای مثال شما با بکارگیری Power BI می‌توانید به راحتی به اعضا تیم خودتان اجازه بدهید که به سطر یا ستون خاصی از داده بصورت گزارش دسترسی داشته باشند. کافی است در قسمت کنترل دسترسی قاعده زیر را پیاده کنید:

“Only show ali from accounting rows 6-10 “

و به راحتی میتوانید کنترل‌های خاصی را با استفاده از امکانات filtering روی گزارش‌ها اعمال کنید و این نوع فیلتر کردن راحت و کم هزینه وهمین‌طور بسیار کارآمد خواهد بود مثلا اگر شما در یک شرکت کار می‌کنید که در سطح کشوری فعالیت می‌کند، مدیر فروش نمایندگی تهران نیازی نیست به مدیران فروش نمایندگی اصفهان دسترسی داشته باشد.

یکی از نکات امنیتی دیگر  Power BI این است که کاربران می‌توانند بدون نیاز به دسترسی به فایل اصلی پایگاه‌داده به محتوا دسترسی داشته باشند و بدین ترتیب به طراحی چارت‌ها و گراف‌ها بپردازند و با این روش امکان دستکاری داده‌ها از آن‌ها گرفته می‌شود و همین موضوع باعث می‌شود خطای انسانی برروی داده‌ها صورت نگیرد.

۴ – یادگیری ساده Power BI

یکی از بهترین فواید Power BI یادگیری آسان آن است. عملا یادگیری آن تخصص خاصی نیاز ندارد و ساده‌ترین کاربران مایکروسافت تا کاربران خبره، بسته به سطح نیاز می‌توانند از مدل‌سازی داده به‌واسطه Power BI استفاده کنند و به‌راحتی به کاربران اجازه داده می‌شود که بتوانند داده‌های خودشان را به محیط‌های دیگری مثل Excel ارسال کنند.

توسط دپارتمان آموزش کیسان دپارتمان آموزش کیسان ۱ دیدگاه

Power BI چیست؟

Power BI چیست؟

Power BI مجموعه ای از ابزارهای تجزیه و تحلیل کسب و کار است که سبب می شود افراد درون سازمان دید مناسبی نسبت به سازمان، پیدا کنند. از این طریق به صدها منبع داده، ساده سازی و آماده سازی داده ها و تجزیه و تحلیل درایوها دست پیدا می کنید؛ گزارشات زیبایی تهیه خواهید کرد و سپس آن ها را در کل سازمان انتشار خواهید داد؛ از این طریق وب و تمامی دستگاه های موبایل از این داده ها و اطلاعات استفاده می کنند. هر شخصی به راحتی می تواند یک داشبورد شخصی با مشخصات منحصر به فرد برای کسب و کار خود ایجاد کند و این داشبورد، قابلیت گستردگی در سراسر شرکت را خواهد داشت و البته می تواند با امنیت لازم ایجاد گردد.

هوش تجاری - Power BI
هوش تجاری - Power BI

اگر شما یک تحلیلگر داده ای هستید که گزارش و تجزیه و تحلیل خود را به سازمان خود ارائه می کند، Power BI  به شما اجازه می دهد با آنچه که از طریق آن می سازید مولد و خلاق باشید. Power BI  دکستاپ، ابزاری قدرتمند برای ارائه گزارشات است. داده ها را از پایگاه داده مختلف، فایل ها و خدمات وب با ابزارهای بصری ترکیب کنید تا به شما کمک کند، به طور خودکار، کیفیت داده ها و قالب بندی را درک کنید. با بیش از ۲۰ تصویر داخلی ساخته شده و مجموعه ای از بصری سازی، گزارش های خیره کننده ای ایجاد کنید که پیام شما را به طور موثر منتقل نماید. با سرویس Power BI، گزارشات عمومی به صورت امن به سازمان شما منتشر شده و تنظیم مجدد اطلاعات به طور خودکار صورت خواهد گرفت؛ بنابراین هر کس آخرین اطلاعات را خواهد داشت.

پاور بی آی - Big Data
پاور بی آی - داده‌ های حجیم

Power BI می تواند تمامی داده های سازمان را، چه در فضای ابری و چه در محل، به صورت یکجا جمع آوری کند. با استفاده از Power BI، شما می توانید پایگاه های داده SQL Server، مدل خدمات تجزیه و تحلیل و بسیاری از منابع داده ای دیگر را به داشبورد خود در Power BI متصل کنید. اگر شما قبلا پورتال ها یا برنامه ها را گزارش کرده اید، گزارش های Power BI و داشبورد را برای تجربه ی یکپارچه سازی داده ها یکجا داشته باشید.

ویژگی های اصلی Power BI

پشتیبانی از راه اندازی ترکیبی – این ویژگی اتصالات داخلی، به کاربران اجازه می دهد که از ابزارهای قدرت، برای اتصال با تعدادی زیادی از منابع داده ای مختلف شرکت های مایکروسافت، Salesforce  و دیگر فروشندگان، بهره ببرند.

دید سریع – این ویژگی به کاربران اجازه می دهد تا زیر مجموعه ای از داده ها را ایجاد کنند و به طور خودکار به تجزیه و تحلیل آن اطلاعات بپردازند.

یکپارچه سازی Cortana – این ویژگی به ویژه در دستگاه های تلفن همراه به محبوبیت زیادی رسیده و به کاربران این اجازه را می دهد با استفاده از زبان طبیعی و دسترسی به نتایج با استفاده ازCortana، دستیار دیجیتال مایکروسافت، به صورت صوری به داده های پرسشی دست یابند.

سفارشی سازی – این ویژگی به توسعه دهندگان اجازه می دهد تا ظاهر پیش فرض و ابزار گزارش دهی را تغییر دهند و ابزارهای جدید را به پلت فرم وارد کنند.

 API ها برای یکپارچه سازی – این ویژگی به توسعه دهندگان این قابلیت را می دهد که از طریق کد و API ها داشبورد Power BI را در سایر محصولات نرم افزاری جاسازی نمایند.

استفاده از محتوای ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.

توسط دپارتمان آموزش کیسان دپارتمان آموزش کیسان بدون دیدگاه

برگزاری دوره کوتاه مدت آموزشی استراتژی بر اساس کارتهای امتیازی متوازن BSC

دوره آموزشی بلند مدت BSCبرای مدیران و معاونین شعب بانک سینا در تاریخ ۹۵/۰۰۵/۱۱ در محل آموزش بانک سینا برگزار گردید.

دوره BSC توسط آقای دکترباباصادقیان از اساتید برحسته شرکت کیسان برگزار میگردد.

توسط دپارتمان آموزش کیسان دپارتمان آموزش کیسان بدون دیدگاه

هوش تجاری با Power Pivot

مدت زمان مطالعه: ۱۰ دقیقه

نرم افزار یا افزونه (Add-in) اکسلی به نام Power Pivot یکی ابزار نستا جدید برای تحلیل های کسب و کار و هوش تجاری است که از نسخه ۲۰۱۰ در اکسل قابل استفاده و راه اندازی می باشد. در حقیقت Power Pivot یک نمونه کوچک شده از سرویس تحلیل تجاری مایکروسافت می باشد که بطور مستقیم بر روی اکسل پیاده سازی گردیده است. ادامه مطلب

توسط دپارتمان آموزش کیسان دپارتمان آموزش کیسان بدون دیدگاه

رابطه هوش تجاری و هوش مصنوعی

مدت زمان مطالعه: ۵ دقیقه

در ارتباط با کمک رسانی هوش مصنوعی به کسب و کار و هوشمندی کسب و کار با کمک الگوریتم ها و بطور کلی علم هوش مصنوعی نظرات متفاوتی در مراکز آکادمیک و علمی و وب سایت ها و شبکه های اجتماعی ارائه می شود. ادامه مطلب